University Library

University Library

 

Reglement universiteitsbibliotheek

A. Toegang
B. Lenen en lenerskaart (Tilburg University Card)
C. Voorwaarden voor uitleen en gebruik collecties
D. Interbibliothecair leenverkeer en documentleverantie
E. Computergebruik in de universiteitsbibliotheek
F. Gebruik groepswerkplekken
G. Kopiëren bibliotheekmaterialen
H. Overige bepalingen