Studentenpsychologen

Dit is het aanmeldformulier van de studentenpsychologen van Tilburg University. Om zo goed mogelijk op jouw aanmelding te kunnen reageren, willen we je vragen om de onderstaande vragen in te vullen.

De informatie die je hier invult is vertrouwelijk. De ingevulde gegevens uit het webformulier komen binnen in een afgeschermde e-mailbox mailbox waar alleen de studentenpsychologen en psychologisch assistent toegang toe hebben en worden daarna opgeslagen binnen een afgeschermde omgeving van Osiris waar alleen de studentenpsychologen en psychologisch assistent ze kunnen inzien. De gegevens zijn nodig om je aanmelding bij de studentenpsychologen op de juiste manier te kunnen verwerken, contact met jou te kunnen opnemen en een zo passend mogelijk advies voor verdere psychologische hulp te kunnen geven. De gegevens worden 20 jaar bewaard volgens de wet WBGO.

Heb je op voorhand vragen; schroom dan niet om die even per mail aan ons voor te leggen via: studentenpsycholoog@tilburguniversity.edu

Studentenpsychologen
Annelies Aquarius
Margreet van Laarhoven
Anneke van den Broek

Persoonsgegevens