woman with camera

Aanslag op zeeleven vormt uitdaging voor economen

Published: 02 februari 2024 Laatst bijgewerkt: 02 februari 2024

Economen houden zich weinig bezig met de visserij. Dat is onterecht, want de visserij heeft grote invloed op de leefbaarheid van onze planeet.

Ben Vollaard en Andries Richter leggen uit hoe in een artikel op ESB, het platform voor economen in Nederland. "De slechte situatie van het mariene milieu is vooral eerst een sociaal fenomeen, dat niet alleen door ecologen en biologen is te begrijpen en op te lossen."

Naar het volledige artikel