interview

Nominaties Tilburg University Impact Awards 2023

Published: 27 oktober 2023 Laatst bijgewerkt: 13 november 2023

De genomineerden van de Tilburg University Impact Awards zijn bekend: De onderzoeksprojecten van Diana van Hout, Gercoline van Beek en Rebecca Bogaers zijn genomineerd. Deze genomineerden zijn het resultaat van een zorgvuldige beoordeling van de ingezonden projecten door de jury bestaande uit Jantine Schuit (voorzitter) samen met de twee externe juryleden Esmah Lahlah (wethouder Gemeente Tilburg) en Natasja Leijser (voorzitter VNO-NCW Midden-Brabant).

De Tilburg University Impact Awards worden jaarlijks uitgereikt aan drie projecten die op een innovatieve manier maatschappelijke impact maken. De organisatie van de awards is in handen van het Knowledge Transfer Office. De awards bestaan uit een eerste prijs van €4.000 en een trofee, een tweede prijs van €2.000 en een derde prijs van €1.000. 

Bekijk de resultaten

Onderzoeksproject Diana van Hout

Dit onderzoeksproject richt zich op de verbetering van rechtshulp in belastingzaken aan min- en onvermogende burgers in Nederland. Het project is gestart nadat Diana van Hout enkele jaren geleden onderzoek heeft verricht in de Verenigde Staten. Het viel Van Hout op dat ze daar laagdrempelige onafhankelijke rechtshulp bieden in de vorm van een Taxpayer Advocate Service die opkomt voor de belangen van belastingplichtigen. 

Toen Van Hout daarover publiceerde in 2018 is dit idee opgepakt door diverse partijen waaronder de politiek. Momenteel is het demissionair kabinet bezig om een vergelijkbaar systeem van rechtshulp in Nederland te implementeren. Verder is het onderzoeksproject inmiddels uitgebouwd met een groot netwerk van fiscalisten die maatschappelijke organisaties pro Deo helpen (via de Stichting Ondersteuning Fiscale Rechtshulp: SOFiR). Hiermee wordt tevens unieke data verzameld voor de wetenschap en kunnen bepaalde ideeën op kleine schaal worden uitgetest (een ‘juridisch laboratorium’). Het mooiste aan dit onderzoeksproject vindt Van Hout de samenwerking met verschillende partijen die allemaal hetzelfde doel hebben: toegang tot het recht voor iedereen.   

Diana van Hout

 Met deze nominatie voel ik mij vereerd en gesteund om de Tilburgse Traditie voort te zetten om de toegang tot het recht voor de meest kwetsbare burgers in Nederland te verbeteren

Diana van Hout

Diana van Hout: “Tilburg University was in 1969 de eerste die in Nederland een rechtswinkel oprichtte en later de eerste belastingwinkel. Met deze nominatie voel ik mij vereerd en gesteund om de Tilburgse traditie voort te zetten om de toegang tot het recht voor de meest kwetsbare burgers in Nederland te verbeteren. Uiteraard wil ik de Impact Award 2023 graag winnen om de Stichting Ondersteuning Fiscale Rechtshulp verder te helpen maar ik ben ervan overtuigd dat de andere onderzoeksprojecten eveneens een belangrijke maatschappelijke impact hebben.”

Onderzoeksproject Gercoline van Beek

Met bijdrage van Dike van de Mheen en Vivienne de Vogel.

Het promotie-onderzoek ‘Mea culpa: The complexity of financial problems among probation clients’ heeft zich gericht op de complexiteit van financiële problemen onder delinquenten. Het onderzoek liet zien dat de schuldenproblematiek onder deze doelgroep groot, complex en diepgeworteld is, sterk samenhangt met problemen op andere leefgebieden – zoals opleiding, werk, huisvesting, en mentale en fysieke gezondheid –, en resocialisatie belemmert en de recidivekans vergroot. In de aanpak van schulden ervaren zowel delinquenten zelf als de professionals die hen begeleiden veel belemmeringen. 

Vroegtijdige, systematische en structurele samenwerking is nodig voor een effectieve aanpak van schulden onder delinquenten, zo liet het onderzoek zien. De onderzoeksresultaten zijn breed opgepikt vanuit onderzoek, onderwijs, praktijk, media en politiek en hebben reeds geleid tot belangrijke stappen richting verbetering.

Gercoline van Beek

Het sterkt ons in onze missie het verschil te maken voor hen die het nodig hebben en dat zelf vanwege hun niet zelden kwetsbare positie vaak niet kunnen

Gercoline van Beek

Gercoline van Beek, Dike van de Mheen en Vivienne de Vogel: “De nominatie voor de Tilburg University Impact Award 2023 zien we als een nominatie van praktijkgericht onderzoek met impact voor de doelgroep voor wie we het uiteindelijk doen en de professionals die de verantwoordelijke taak hebben hen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Het sterkt ons in onze missie het verschil te maken voor hen die het nodig hebben en dat zelf vanwege hun niet zelden kwetsbare positie vaak niet kunnen.”

Onderzoeksproject Rebecca Bogaers

Met bijdrage van Prof. dr. Evelien Brouwers, Dr. Elbert Geuze, Prof. dr. Jaap van Weeghel, Dr. Fenna Leijten, Dr. Andrea Rozema, Dr. Piia Varis en Prof. dr. Dike van de Mheen.

Van militairen wordt verwacht dat ze altijd ‘psychisch gezond en sterk’ zijn, maar ook militairen kunnen psychische klachten ontwikkelen, en deze verwachting kan een belemmering vormen om hulp te zoeken, of om te bespreken met de leidinggevende wat er nodig is om aan het werk te blijven. 

Dit  project richtte zich op het stigma op psychische problemen binnen de Nederlandse Krijgsmacht. Twee belangrijke keuzes die militairen met psychische klachten moeten maken werden onderzocht: (1) De keuze om wel of geen hulp te zoeken voor psychische klachten en (2) de keuze om psychische klachten wel of niet te bespreken met de leidinggevende. Beide keuzes kunnen naar verwachting de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen beïnvloeden. Voor dit project is gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. 

De resultaten van dit project toonden aan dat er een stigma rust op psychische klachten binnen de Nederlandse krijgsmacht en dat veel militairen die psychische gezondheidsklachten hebben last hebben van dit stigma. Bovendien bleek dat stigma een belemmering vormt voor het zoeken van hulp en het bespreken van klachten. De manier waarop leidinggevenden reageren op openheid bleek significant samen te hangen met  de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen. Om de duurzame inzetbaarheid van militairen te verbeteren, is het daarom van belang om het stigma rond psychische klachten te verlagen. Daarnaast is het belangrijk om leidinggevenden te trainen in het beter ondersteunen van militairen met psychische klachten.

 De resultaten van dit onderzoek zijn direct opgepakt door de Nederlandse Krijgsmacht. Zo is er onder andere een workshop ontwikkeld voor leidinggevenden, een e-learning voor medewerkers, en is er financiering beschikbaar gesteld voor het verder onderzoeken van destigmatiserende interventies. 

Rebecca Bogaers

Uit onderzoek wordt steeds duidelijker hoe stigmatisering een groot probleem vormt voor duurzame inzetbaarheid, welzijn en psychische gezondheid. Het is daarom belangrijk dat dit probleem aangepakt wordt.

Rebecca Bogaers

Rebecca Bogaers: “Uit onderzoek wordt steeds duidelijker hoe stigmatisering een groot probleem vormt voor duurzame inzetbaarheid, welzijn en psychische gezondheid. Het is daarom belangrijk dat dit probleem aangepakt wordt. Wij vinden het een eer om genomineerd te zijn voor de Tilburg University Impact Awards 2023 en hopen dan ook dat deze nominatie kan bijdragen aan het vergroten van bewustzijn over dit belangrijke onderwerp.”