Strategic Plan Tilburg University

Core values / "The four C's"

Bij het realiseren van onze missie werken we aan de hand van een aantal kernwaarden (ook wel “de vier C’s” genoemd). Deze worden gevoed door de open Katholieke signatuur en tradities van onze universiteit, maar ook door het blijven aangaan van het onderlinge gesprek over wat onze doelen zijn, en waar wij als universiteit voor willen staan.

De kernwaarden inspireren ons en geven richting aan onze gedragingen en handelingen. Ze geven ons inzicht in wat het betekent om deel uit te maken van de academische gemeenschap, in wat het betekent om deel uit te maken van Tilburg University, en in onze individuele en collectieve verantwoordelijkheden. Ze geven richting aan ons handelen en onze keuzes, zodat we onze waarden kunnen ‘waar-maken’.

De kernwaarden van Tilburg University zijn: Caring, Connected, Curious en Courageous.

Caring

Wij respecteren elkaar en zorgen voor elkaar, en beschouwen iedereen als volwaardig. Dit is wat ons leidt in onze besluiten en gedragingen. We erkennen en respecteren de verschillen tussen ons, en gaan hierover op respectvolle manier het gesprek met elkaar aan. We kunnen op momenten constructieve, opbouwende feedback geven aan een ander, uit zorg voor elkaar.

Students

Bijvoorbeeld

 • Empathie tonen
 • Oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar
 • Geven om het belang van de ander en de organisatie als geheel
 • Elkaar eerlijk en tijdig feedback geven
 • Grenzen aangeven en elkaar verantwoordelijk stellen

Connected

We staan in verbinding met elkaar, met de samenleving, met andere disciplines en met andere culturen. We omarmen en waarderen diversiteit en verschillende perspectieven. Als academische instelling staan we voor de verbinding tussen onderwijs en onderzoek, en we willen verbinding tussen faculteiten en diensten faciliteren. We voelen ons verantwoordelijk voor een actieve bijdrage aan het (regionale, nationale, internationale) ecosysteem waarmee we verbonden zijn, en verwachten dat de contacten daarmee ook onze studenten en medewerkers verrijken.

Connected

Bijvoorbeeld:

 • Samenwerking opzoeken tussen verschillende disciplines van de universiteit, betrokken bij de maatschappij
 • De dialoog aangaan met elkaar waarbij we echt naar elkaar luisteren en respectvol met elkaar omgaan
 • Verschillende perspectieven bekijken en deze integreren om het eigen denken te verrijken
 • Successen samen vierenVeilige plekken creëren: kwetsbaarheid tonen om vertrouwen te laten groeien

Curious

We zijn op zoek naar nieuwe en fundamentele kennis en inzichten en wezenlijk geïnteresseerd in het nog onbekende. Waar de kennis ophoudt, vinden wij juist inspiratie en een ingang om verder te zoeken. We zijn creatief en bevorderen vernieuwing in ons eigen werk, maar ook in en voor omgevingen waarmee we verbonden zijn. We realiseren ons dat digitalisering ons op tal van fronten nieuwe kansen biedt om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te vernieuwen

Meeting

Bijvoorbeeld:

 • De tijd geven en nemen om te ontdekken, verder te kijken dan de eigen grenzen, en verdieping te zoeken
 • Inzicht ontwikkelen in jezelf en anderen, proberen gedachten en gevoelens te begrijpen
 • Leren in plaats van oordelen
 • Blijven verwonderen
 • Proberen elkaars perspectief te begrijpen

Courageous

We denken en handelen moedig, zijn kritisch en onafhankelijk. We tonen daadkracht. We durven in te gaan tegen gevestigde opvattingen. We vertrouwen elkaar en geven elkaar ruimte, ook om fouten te maken en daarvan te leren. We hebben de moed om ethisch en volgens onze waarden te handelen in lastige situaties.

sport activity

Bijvoorbeeld:

 • Gewaagde beslissingen durven te nemen en implementeren; Dingen durven te stoppen
 • Sterk staan als een beslissing is genomen, elkaar steunen als er zich uitdagingen voordoen
 • Lastige gesprekken aan durven gaan
 • Het onbekende durven te ontdekken: open staan voor experimenteren en leren van mogelijke fouten
 • Je authentieke zelf durven zijn

Hoewel we de kernwaarden hier beschrijven als vier aparte waarden, overlappen ze vaak met elkaar in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wat de ene persoon als Caring beschouwd, ziet een ander wellicht als Courageous. De waarden zouden daarom niet zozeer als losstaand van elkaar moeten worden beschouwd, maar als een geheel. Dan staan ze het meest in hun kracht.  

Tilburg Young Academy

Met haar kernwaarden wil Tilburg University een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar wat is er nodig om als universiteit op deze manier “goed te doen”? Tilburg Young Academy heeft een boek uitgebracht waarin verschillende academici aan het woord worden gelaten over wat ervoor nodig is om een goede universiteit te worden en te zijn: 'The Good of the University: Critical Contributions of Tilburg Young Academy'

Uitwerkingsnotitie

‘Weaving Minds & Characters’ beschrijft de strategie van Tilburg University en wat er volgens ons nodig is om onze universiteit voor te bereiden op de volgende eeuw. De kernwaarden vormen de basis voor onze strategie. Er is een uitwerkingsnotitie opgesteld die de projectaanpak voor de kernwaarden van de strategie 2027 beschrijft, met als titel ‘Waarden waarmaken’.

Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail naar strategy2027@tilburguniversity.edu

Vragen of opmerkingen?

Heb je input voor hoe we onze kernwaarden nog beter kunnen uitdragen als universiteit? Heb je misschien zelf een goed voorbeeld bij een van de kernwaarden? Of heb je iets anders te melden of vragen met betrekking tot dit onderwerp?

Laat het ons weten via strategy2027@tilburguniversity.edu

Contactpersoon

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?

0 reacties, van wie aangeven dat ze geholpen zijn.