Sociale veiligheid

Waarden, Identiteit en wellbeing

De Strategie 2027 is gebaseerd op de kernwaarden Caring, Connected, Curious en Courageous. De kernwaarden vormen een kompas voor leidinggevenden en medewerkers om keuzes te maken en een veilige en inclusieve omgeving gebaseerd op openheid, transparantie en vertrouwen te creëren.

Onder verantwoordelijkheid van prof. dr. ir. Jantine Schuit (Vice Rector Magnificus) en prof. dr. H.P.J. Witte (decaan TST).