Superdiversity children

Les 1 - Superdiversiteit: Cultuur, globalisering en migratie

In ons land wonen mensen met verschillende culturele achtergronden. Weet jij waarom? Het komt doordat mensen veel verhuizen. Van dorp naar dorp of naar de stad. Of vanuit andere landen naar Nederland, dat noemen we migratie. Deze mensen nemen hun cultuur met zich mee. Zo ontstaat diversiteit in onze samenleving.

Bekijk de kennisclip van professor Jos Swanenberg

Kan je de kennisclip niet bekijken, lees de tekst dan hieronder.

Opdrachten bij les 1

Heb je de kennisclip bekeken? Dan kun je nu aan de slag met de opdrachten bij les 1.

Download de opdrachten (PDF)

Jos Swanenberg

Over professor Jos Swanenberg

Jos is hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur bij het departement Cultuurstudies van Tilburg University. Hij doet onder meer onderzoek naar taal, cultuur en identiteit van jonge en nieuwe Brabanders en schreef verscheidene boeken over dialect in Noord-Brabant. 

Extra kijktip bij les 1 

Wil je meer leren over het onderwerp migratie? Bekijk dan met de klas deze aflevering van het Klokhuis over gastarbeiders.
Bekijk de aflevering hier 

Tekst van les 1: Cultuur, globalisering en migratie

Kan je de kennisclip niet bekijken, lees de tekst dan hieronder.

Diversiteit betekent verscheidenheid, dus dat we allemaal verschillend van elkaar zijn. We hebben verschillende feesten, andere tradities, andere religies en we spreken verschillende talen. Daardoor zijn we allemaal verschillend van elkaar. 

Dat komt doordat we veel verhuizen. Mensen verhuizen van dorp naar dorp of naar de stad. En mensen verhuizen van andere landen naar Nederland. Die veranderingen van woonplaats noemen we migratie en de mensen die van woonplaats veranderen noemen we migranten.

Waarom doen mensen dat? Migratie gebeurt om verschillende redenen: vaak willen of moeten mensen verhuizen voor hun werk of om te gaan studeren. Maar er kunnen ook heel erge redenen zijn voor migratie, zoals oorlog, een hongersnood of een natuurramp waarvoor mensen moeten vluchten. 

De mensen die verhuizen nemen natuurlijk hun cultuur met zich mee: ze nemen hun ideeën, hun geloof, hun gewoonten en hun taal met zich mee naar hun nieuwe bestemming. En zo zorgt migratie voor meer diversiteit in onze samenleving.

Op de nieuwe bestemming leren de nieuwe bewoners de cultuur van die nieuwe plaats kennen. Dan gaat het dus ook om de ideeën, het geloof, de gewoonten en de taal van die plaats. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Als wij zelf een vreemde taal leren zoals Duits of Frans, dan doen we daar immers op school ook jarenlang over.

Het is belangrijk dat we begrip hebben voor elkaar en dat we naar elkaar luisteren, dat we met andere woorden tolerant zijn ten opzichte van andere culturen. Het kost veel tijd en moeite om te leren wat de nieuwe cultuur allemaal inhoudt.

Andersom leren de mensen die er al woonden ook de nieuwe culturen van migranten kennen. Zodoende wordt de cultuur van de plaats waar wij wonen verbonden met de culturen van verschillende plekken over de hele wereld. En die verbondenheid noemen we globalisering.

Een belangrijk kenmerk van globalisering is dus de diversiteit in cultuur. En een belangrijke oorzaak is migratie. Maar wij zijn met onze cultuur ook verbonden met allerlei andere culturen via computers en smartphones. Een tweede belangrijke oorzaak van globalisering is dan ook ons leven online.

En niet alleen mensen en hun culturen zijn op deze manier wereldwijd met elkaar verbonden, maar ook de manier waarop we spullen kopen en verkopen of informatie vinden, gebeurt wereldwijd.

Tilburg University Junior - Wetenschap op de basisschool

Meer informatie over Tilburg University Junior en onze evenementen