Kick-off of the TAISIG Talks

Terugkijken: Nieuwe kansen voor AI-onderzoek en -toepassingen

Gepubliceerd: 13 juli 2021 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2021

Tijdens het evenement werden de deelnemers geïnformeerd over de huidige stand van zaken op het gebied van kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Tilburg. Inclusief de mogelijke opties voor nationale en internationale samenwerking. Het programma bestond uit drie hoofdonderdelen en werd verzorgd door dr. Marie Postma en dr.mr. Mirjam Siesling.

TiU AI Manifesto: TiU's visie op AI-methoden en -technieken, ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van AI en toepassingsgebieden.

 • prof. dr. Emile Aarts (0.00.00 minuten)
 • prof. dr.ir. Boudewijn Haverkort (0.06.55 minuten)
 • dr. Marie Postma (0.12.45 minuten)
 • prof. dr. Ronald Leenes (0.22.55 minuten)
 • drs.ing. Kenny Meesters (0.33.05 minuten)

Het eerste concept van het AI Manifest werd overhandigd aan prof.dr.ir. Jantine Schuit, Vice Rector Magnificus, lid College van Bestuur TiU.

Kansen voor onderzoekers op nationaal en internationaal niveau

 • prof.dr.ir. Inald Lagendijk, hoogleraar Computing-based Society, en voorzitter van de onderzoeksgroep Cybersecurity TU Delft (0.47.25 minuten)

Introductie in de mogelijkheden in het AiNed programma. Dit programma heeft als doel de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland te versnellen.

 • Huub Smulders MSc., CEO ERAC BV (1.07.25 minuten)

Toelichting op de mogelijkheden op Europees niveau. Hij ging in op financiering, algemene trends, kansen en valkuilen bij externe financiering en een reflectie op positionering van TiU.

ERAC is een adviesbureau voor regionale ontwikkeling via Europese samenwerking.

Pitches van TiU-onderzoekskampioenen

Presentatie door een selectie van TiU-onderzoekers over hun leerervaringen uit eerdere en huidige projecten en hun ambitieuze toekomstplannen.

 • dr. Frans Cruijssen (1.24.30 minuten)
 • prof.dr. Margriet Sitskoorn (1.34.49 minuten)
 • prof.dr. Emiel Krahmer (1.54.20 minuten)
 • prof.dr. Willem-Jan van den Heuvel (2.02.26 minuten)
 • dr. Maryam Alimardani (2.11.53 minuten)

TAISIG

TAISIG is de Tilburg University Artificial Intelligence Special Interest Group: een onderzoeksgemeenschap die zich inzet voor AI. TAISIG is gespecialiseerd in AI-methodologie & -algoritmen, AI-concepten en -toepassingen, en ELSA (Ethical, Legal and Societal Aspects of AI).

Lees meer