Tranzo - aw verstandelijke beperking

Het expliciteren van de betekenisvolle relatie bij mensen met een ernstige meervoudige beperking - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 23 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 06 januari 2021

Drs. W. Penninga, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Dr. H.J.A. van Bakel, Dr. A.H.C. Hendriks

Kwaliteit van zorg wordt in belangrijke mate bepaald door een betekenisvolle relatie tussen begeleider en cliënt. Deze menselijke ontmoeting tussen begeleider en cliënt uit zich vaak in direct observeerbare interacties. Cliënten met een ernstige verstandelijke (EVB) en ernstige meervoudige beperking (EMB) communiceren op pre- of protosymbolisch niveau. Dit beïnvloedt het interactieproces en heeft waarschijnlijk ook impact op de ontmoeting tussen cliënten en hun begeleiders. Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen begeleiders en de cliënt met een ernstige meervoudige beperking focust zich voornamelijk op het beschrijven van waarneembare interacties en gedrag van de cliënt of de begeleider. In dit promotieonderzoek staat de betekenisvolle relatie of menselijke ontmoeting tussen begeleiders en mensen met EVB en EMB centraal. Hoe komt een betekenisvolle relatie tussen begeleider en cliënt met EVB en EMB tot stand, en hoe kan de informatie hierover zo optimaal mogelijk worden gedeeld met belangrijke anderen in het leven van de cliënt.