Tranzo - aw verstandelijke beperking

Samen werken aan wat werkt: praktijk gebaseerde werkzaamheid van visies en methodieken in zorg en ondersteuning aan mensen met EMB gericht op zelfbepaling

Gepubliceerd: 19 september 2019 Laatst bijgewerkt: 01 oktober 2021

P.B. Kúld, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Dr. N. Frielink, Prof. dr. C. Schuengel

Mensen met EMB zijn levenslang en levensbreed afhankelijk van professionals en verwanten om hun subtiele signalen op te vangen, te begrijpen en er op een passende manier op te reageren. Enkel bij gepaste ondersteuning kunnen zij meer zelfbepalend gedrag vertonen. In de zorg voor mensen met EMB bestaan verschillende methodieken die (meer of minder specifiek) gericht zijn op het mogelijk maken en ondersteunen van zelfbepaling. Deze methodieken zijn echter vaak ontwikkeld binnen een specifieke zorgorganisatie of context. Het onderzoek richt zich op het achterhalen van gemeenschappelijke, werkzame bouwstenen over de grenzen van verschillende methodieken. Het in samenwerking tussen wetenschap en praktijk ontwikkelen, delen en toepassen van kennis stelt ons in staat om bestaande methodieken effectiever in te zetten en/ of aan te passen aan de context van de persoon.