Tranzo - aw verstandelijke beperking

Betere kwaliteit van leven en zorg voor naasten en mensen met een verstandelijke beperking: Benutting van ervaringskennis van naasten - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 17 november 2020 Laatst bijgewerkt: 26 februari 2021

Dr. E.E. Roelofsen, F.R. Vereijken, J.E. van Leest, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. dr. Andrew Jahoda

In dit project staat het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en naasten centraal. Door het ontwikkelen en implementeren van een ondersteuningsaanbod worden naasten empowered en kan door het realiseren van een gelijkwaardige en effectieve inbreng van naasten de zorg meer aansluiten op wat cliënten en naasten wensen en nodig hebben.