Tranzo - aw verstandelijke beperking

Gelijke kansen, reële mogelijkheden 'Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in beeld' - Promotieonderzoek

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021

M.A.C. Voermans MSc., Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. dr. A.C.J.M. Wilthagen

De Verenigde Naties streven in hun verdrag voor rechten van mensen met beperkingen naar volledige en effectieve participatie en inclusie van mensen met een (verstandelijke) beperking in de maatschappij (VN, 2006). Ondanks vooruitgang in participatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking, blijven belemmeringen op het gebied van maatschappelijke gelijkheid en gelijke kansen bestaan en ervaren mensen met een verstandelijke beperking in mindere mate gevoelens van maatschappelijke participatie dan mensen zonder beperking (Verdonschot e.a., 2009).

In verschillende deelstudies gaan wij op basis van de capability approach (Nussbaum & Sen, 1993)   bij mensen met een verstandelijke beperking zelf na  wat voor hen van belang is op verschillende levensdomeinen, in hoeverre zij er in slagen dit te bereiken en over welke hulpbronnen zij hiertoe beschikken.   Dit onderzoek zal resulteren in (praktische) inzichten om maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen.

 

[1] Verdonschot, M. M. L., de Witte, L. P., Reichrath, E., Buntinx, W. H. E., & Curfs, L. M. G. (2009). Community participation of people with an intellectual disability: A review of empirical findings. Journal of Intellectual Disability Research, 53, 303-318

[1] Nussbaum, M. & Sen, A. (1993). The Quality of Life. Clarendon Press, Oxford.