Tranzo - aw verstandelijke beperking

Zelfdeterminatie bij mensen met een verstandelijke beperking

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

Dr. N. Frielink, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Prof. dr. C. Schuengel

De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000) is een sterk onderbouwde theorie over menselijke motivatie. De theorie stelt dat ieder mens drie psychologische basisbehoeften heeft: autonomie, verbondenheid en competentie. Deze basisbehoeften, die niet los van elkaar gezien kunnen worden, zijn universeel en het bevredigen van deze behoeften leidt tot autonome motivatie en is cruciaal voor persoonlijke ontwikkeling, optimaal functioneren en welbevinden.

Hoewel ZDT belangrijke aanknopingspunten biedt voor interventies en professioneel handelen gericht op het verhogen van welbevinden, is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de verklarende kracht van ZDT bij mensen met een verstandelijke beperking. Onderhavig postdoc project richt zich daarom op het in kaart brengen van het verband tussen de mate van behoeftebevrediging, type motivatie en verandering in welbevinden en emotionele en gedragsproblemen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Niet alleen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking is het zinvol om de ervaren mate van autonomie, verbondenheid en competentie in kaart te brengen, dat geldt ook voor mensen met lagere niveaus van een verstandelijke beperking. Dit project richt zich daarom ook op het in kaart brengen van de betekenis van de basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie bij mensen met een matige verstandelijke beperking. In dit deelproject werken we samen met een co-onderzoeker met een verstandelijke beperking.