Tranzo - aw verstandelijke beperking

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking

Gepubliceerd: 04 september 2019 Laatst bijgewerkt: 11 september 2019

Dr. M. Kroezen, Prof. dr. P.J.C.M. Embregts, Dr. E.F. Taminiau

In de gezondheidszorg gaat de aandacht vaak vooral uit naar de mensen die een beperking hebben. Maar een beperking van een familielid kan ook van grote invloed zijn op het leven van naasten. In dit onderzoek wordt daarom in kaart gebracht hoe naasten van mensen met een beperking hun leven ervaren, wat zij goed vinden gaan en wat minder goed gaat. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om beleidsmakers en zorgprofessionals te adviseren over welke ondersteuning voor naasten behulpzaam zou kunnen zijn.

 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen; een online vragenlijstonderzoek onder naasten van mensen met een beperking en een aantal focusgroepen met naasten. In het vragenlijstonderzoek wordt ingegaan op de situatie waarin naasten zich bevinden vanuit hun positie en hoe zij hun leven ervaren. In de focusgroepen komen dezelfde onderwerpen aan bod, maar wordt dieper ingegaan op achterliggende redenen en wordt duidelijk op welke punten verschillen en overeenkomsten tussen naasten zich voordoen.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en de Rijksuniversiteit Groningen.