Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Impact of unilateral hearing loss on child development - Extern promotieonderzoek

Published: 01 november 2022 Laatst bijgewerkt: 01 november 2022

0 stemmen.


R.B. van der Zee, prof. dr. H.J.A. van Bakel, dr. E. Dirks (NSDSK)

In dit project volgen we jonge kinderen met een unilateraal gehoorverlies vanaf enkele maanden na de geboorte tot aan de basisschool. Hierbij worden verschillende ontwikkelingsdomeinen in kaart gebracht: de hoorontwikkeling, taalontwikkeling, ouder-kindrelatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we d.m.v. vragenlijsten voor ouders en testen/taken bij kinderen met en zonder unilateraal gehoorverlies. Daarnaast onderzoeken we de ervaringen van professionals en ouders met een kind met unilateraal gehoorverlies.