Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Old wounds and new beginnings: hoe beïnvloeden de jeugdervaringen van een ouder hoe ze omgaan met hun kind? - Extern promotieonderzoek

Published: 01 november 2022 Laatst bijgewerkt: 01 november 2022

0 stemmen.


S.R. Weistra, prof. dr. H.J.A. van Bakel, prof. dr. J.J.P. Mathijssen, dr. J.E. Ratsma (Youz)

Het primaire doel van deze studie is kennis te vergaren over hoe de kwaliteit van de ouder-kind interactie kan verschillen op basis van hoeveel en welk type negatieve en beschermende ervaringen ouders in hun jeugd hebben gehad. De onderzoeksaanpak is multimethodologisch, namelijk met kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingsmethoden. De opzet van deze studie is correlationeel met drie groepen: hoog risico: (4 of meer ACE's); laag risico (één tot drie ACE's) en een geen-ACE's groep. Kwantitatieve gegevens zullen worden verzameld door middel van enquêtes en observaties van de interacties tussen ouder(s) en kind. Kwalitatieve gegevens zullen worden verzameld via interviews.