Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Parents’ emotion socialization and children’s early emotional development - Extern promotieonderzoek

Published: 01 november 2022 Laatst bijgewerkt: 01 november 2022

0 stemmen.


S.L. Sanne Peet, prof. dr. H.J.A. van Bakel, dr. E. Dirks (NSDSK)

In dit project onderzoeken we de emotie socialisatie door ouders in interactie met hun jonge kind (tussen 2 en 5 jaar oud) en de ontwikkeling daarvan op de emotionele ontwikkeling. Hierbij ligt de focus op de bi-directionele aard van deze interactie. De doelgroep zijn vaders, moeders en hun kinderen. Bij dove en slechthorende kinderen en hun ouders wordt apart onderzocht hoe de interactie verloopt. Data worden verzameld a.d.h.v. een meta-analyse, vragenlijsten, observaties thuis en online via Zoom.