Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Ontwikkeling van een QuickScan - een digitaal instrument voor gemeenten om snel en makkelijk zicht te krijgen op de bestaande en benodigde preventieve maatregelen en –interventies

Published: 29 april 2020 Laatst bijgewerkt: 15 februari 2023

Dr. I.L. Bongers, Dr. J.J.P. Mathijssen, Prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen

Dit project is één van de drie projecten van de door ZonMw gefinancierde Regionale Kenniswerkplaats van de Academische Werkplaats Jeugd van Tranzo. Het project ‘Ontwikkeling van een QuickScan’ wordt samen met de gemeenten Goirle en Eindhoven, Jolanda Mathijssen, Ien van de Goor en Mariëlle Blanken van Tranzo en Tina Bakker van het LOC Waardevolle zorg uitgevoerd. (Mede-) projectleiders zijn Ilja Bongers en Chijs van Nieuwenhuizen.

Bij gemeenten staat een opvoed- en opgroeiomgeving waar kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien hoog in het vaandel. Bij het versterken van het opvoed- en opgroeiklimaat moeten gemeenten, als regisseur en wettelijk verantwoordelijke voor de jeugdhulp en het preventief jeugdbeleid, meer dan ooit bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het kan echter lastig zijn om preventiebeleid goed vorm te geven. Hiervoor zijn creatieve ideeën nodig en bovenal serieuze en structurele aandacht.

In dit project wordt - samen met jongeren, ouders, stakeholders en gemeenten Goirle en Eindhoven - een zogeheten QuickScan ontwikkeld. De QuickScan wordt een digitaal instrument dat gemeenten helpt om snel en makkelijk zicht te krijgen op problemen die spelen en bij het inventariseren van het bestaande aanbod van preventieve maatregelen en –interventies. Bij de ontwikkeling van de QuickScan wordt aan de hand van de preventiematrix Jeugd, een preventief jeugdbeleid opgesteld in twee gemeenten. De bijeenkomsten waarin het preventieve jeugdbeleid opgesteld wordt, worden in kaart gebracht door de onderzoekers. In de QuickScan wordt de informatie uit de bijeenkomsten vertaald naar acties en aanbevelingen die gemeenten ondersteunen bij het opstellen van het preventief jeugdbeleid.

Het resultaat van het doorlopen van de QuickScan zal zijn dat duidelijk wordt welke maatregelen, methoden en interventies gemeenten kunnen inzetten om kinderen en jongeren de best mogelijke opvoed- en opgroeiomgeving te bieden. In de QuickScan worden concrete aanbevelingen en acties ontwikkeld die door de gemeenten, samen met jongeren, ouders en stakeholders, opgepakt kunnen worden. Met de QuickScan krijgen de gemeenten dan snel zicht  op de bestaande en benodigde preventieve maatregelen en –interventies om kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien in hun gemeente.