Werkplaats Sociaal Werk Plaats

Sociaal Werk

Binnen de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling.

Samenwerken

De rol van het maatschappelijk werk in Nederland verandert nu burgers steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor hun welzijn. Om die verandering beter te onderbouwen, is aan Tilburg University een Academische Werkplaats Sociaal Werk ingericht bij Tranzo. De hoogleraren René Schalk en Tine van Regenmortel gaan in samenwerking met het werkveld onderzoeken hoe sociaal werk effectief kan bijdragen aan de participatiesamenleving. De academische werkplaats wordt gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk, een initiatief van NIM Maatschappelijk Werk in Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Door het nieuwe overheidsbeleid verandert de rol van professionals op het gebied van zorg en welzijn van het geven van ondersteuning aan individuen of gezinnen, naar het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en het activeren van sociale netwerken. Die nieuwe rol is echter nog niet goed onderzocht. Binnen de Academische Werkplaats Sociaal Werk wordt het sociaal werk beter onderbouwd vanuit zowel theorie als praktijk, onder meer door de opbrengst van het maatschappelijk werk te onderzoeken en door de onderzoeksactiviteiten van hogescholen en universiteiten met elkaar te verbinden. Met de onderzoeksresultaten kan uiteindelijk de efficiëntie en effectiviteit van het sociaal werk worden verbeterd.

Coördinator:

Hoogleraar: 

Co Onderzoekers in beeld

De Nederlandse overheid heeft forse veranderingen doorgevoerd in de zorg- en welzijnssector. We moeten van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Iedereen moet mee doen. Met een mooi woord: participeren. Liefst op eigen kracht, zonder hulp van betaalde beroepskrachten. Maar niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend en haalbaar. Wat we zien en wordt bevestigd in divers onderzoek: het aantal kwetsbare mensen in onze samenleving is groeiende. Een toenemend aantal mensen staat aan de rand van de samenleving. De paradox: iedereen moet participeren, maar steeds meer mensen participeren niet, of althans niet zoals de overheid en sociaal werk praktijken dat voor ogen hebben.

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties