Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Academische Werkplaatsen

In co-creatie met de praktijk heeft Tranzo meerdere academische werkplaatsen opgericht. Dit zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen Tranzo - Tilburg School of Social and Behavioral Sciences of Tilburg University en praktijkinstellingen. Binnen een academische werkplaats wordt gewerkt aan innovatie van het (zorg) aanbod in de betrokken sector.

De Academische Werkplaatsen: wat is het?

De samenwerking vindt plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen gezamenlijk wordt vastgesteld. Binnen academische werkplaatsen spelen science practitioners, professionals die deels werken in de praktijk en deels binnen de universiteit, een centrale rol. Elke science practitioner is als het ware een brug tussen wetenschap en praktijk.

Drie belangrijke principes liggen ten grondslag aan de werkwijze van Tranzo:

  • volstrekte gelijkwaardigheid tussen de universiteit en de samenwerkingspartners uit de praktijk,
  • persoonlijke contacten op meerdere niveaus binnen de betrokken organisaties
  • ‘win-win’: alle betrokken partijen moeten investeren in en voordeel hebben van de samenwerking. Vaak geschiedt de samenwerking in natura. De eerder genoemde science practitioners zijn hier een duidelijk voorbeeld van. De praktijkinstelling waar de science practitioner werkt betaalt het salaris door en Tranzo levert de wetenschappelijke begeleiding, huisvesting, ICT, bibliotheekvoorziening etc..

Kennisnetwerken

Naast academische werkplaatsen investeert Tranzo in kennisnetwerken. Dit zijn samenwerkingsverbanden die dwars over de academische werkplaatsen kennis ontwikkelen en uitwisselen.

Centrale onderzoeksthema’s

De centrale onderzoeksthema’s van Tranzo zijn kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en het vormgeven van evidence based werken.

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties