Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Symposium 'Beter worden van een pandemie'

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: De Nieuwe Veste in Breda

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Brabant organiseert op 19 mei 2022 het symposium 'Beter worden van een pandemie. Reflecteren op maatschappelijke kansen vanuit praktijk, beleid en wetenschap.'

*Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden*

De coronapandemie stelt ons in de komende jaren nog voor omvangrijke uitdagingen. Hoe kunnen we die uitdagingen aangrijpen om de publieke gezondheid in Noord-Brabant fundamenteel te versterken? Tijdens het tweejaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Brabant nodigen wij bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden uit om te reflecteren op de gezamenlijke ervaringen met corona in de afgelopen twee jaar. Gevoed door kennis en inzichten uit praktijk, beleid en wetenschap richten we de blik naar voren en verkennen we maatschappelijke kansen die deze pandemie ons biedt.

 

Meld nu aan voor dit inspirerende programma!

Datum donderdag 19 mei 2022, van 13.00 tot 18.00 uur

Locatie de Nieuwe Veste, Molenstraat 6 Breda

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

13.00 - 13.45

Ontvangst met koffie/thee

13.45 - 14.00

Opening door dagvoorzitter – Ien van de Goor 
Welkom namens GGD West-Brabant – Sebastiaan Baan 

14.00 - 14.35 

Impact van wetenschappelijke kennis - Jantine Schuit

14.35 - 15.10 

De zin en onzin van datagedreven besturen - John Goedee

15.10 - 15.30

Pauze

15.30 - 16.30 

Neem deel aan één van de inspirerende deelsessies:

1. Datagedreven besturen in de coronapraktijk - Leonard Vanbrabant & Nathalie Daalder
2. Maatschappelijke impact van corona - Katja Verstraeten
3. COVID19: Morele gezondheid als bestuurlijke opdracht - Ruud Meij

16.35 - 17.15

Frans Damen Lezing - Albert-Jan Kruiter

17.15 - 17.20

Afsluiting door dagvoorzitter

 17.20 - 18.00

Netwerkborrel

Maak alvast kennis met de plenaire sprekers

 • Jantine Schuit

  Jantine Schuit

  Lid College van Bestuur en vice rector magnificus van Tilburg Universitu

  Zij is hoogleraar Health, Behavior and Society. Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van gedragsinterventies en beleidsmaatregelen op het gebied van gezondheid. Een belangrijke drijfveer in haar wetenschappelijke werk is een bijdrage te leveren aan effectieve en doelmatige preventieve interventies.

 • John Goedee

  John Goedee

  Tilburg University en Stichting Optimale Samenwerking

  John heeft grondige kennis op het gebied van complexe data gedreven samenwerkings- en regieprocessen en heeft hiertoe programma’s uitgevoerd en zowel nationale als internationale onderzoekstrajecten begeleid. John is als bijzonder hoogleraar ‘complexe samenwerkingsprocessen’ verbonden aan de Tilburg University en heeft diverse nationale en internationale publicaties op zijn naam staan. John is tevens gastdocent, Data Science en Overheid, aan de Jheronimus Academy of Data Science.

 • Albert Jan Kruiter

  Albert Jan Kruiter

  Oprichter van Instituur voor Publieke Waarden

  Hij houdt zich bezig met de vraag hoe de systeemwereld van wetten, regels, protocollen en financieringssystemen beter aan kan sluiten op de leefwereld van burgers, professionals en de samenleving in het algemeen. Dat doet hij door middel van actieonderzoek: door het oplossen van maatschappelijke problemen ontdekt hij waar het systeem beter kan. Hij werkt met zorgaanbieders, burgerinitiatieven, grote en kleine gemeenten, woningbouwcorporaties, verzekeraars en ministeries. Albert Jan schreef daar verschillende boeken over.

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (AWPG Brabant) van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. De AWPG Brabant bevordert de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en praktijk in de lokale publieke gezondheidszorg. Zo kunnen gemeenten betere preventie realiseren. De AWPG Brabant is een structurele samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM), PON&Telos, Tranzo – Tilburg University.

 

Overige informatie

Tijdens het event zal een fotograaf sfeerimpressies maken. Daarnaast ontvangt iedere symposiumbezoeker een bezoekersoverzicht, met als doel netwerken te bevorderen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben of andere vragen met betrekking tot het symposium hebben, neem dan contact op met het Tranzo secretariaat.