Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Symposium | Netwerk(on)logica in het publieke domein

Datum: Tijd: 12:45 Locatie: Aula

Een goed functionerend jeugdzorgsysteem is van groot belang. Dat vraagt om sector-overstijgend werken en een continue afstemming van vraag en aanbod. In de praktijk betekent dit dat vele organisaties - van preventie tot zeer specialistische zorg - op lokaal niveau in een netwerk samenwerken om gezinnen tijdig passende hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Wetenschappelijk onderzoek identificeert echter serieuze tekortkomingen in het functioneren van het systeem.

Op vrijdag 8 maart 2024 promoveert socioloog Mariëlle Blanken op dit onderwerp. In haar proefschrift The logic behind a cohesive youth care system analyseert en vergelijkt ze complexe organisatienetwerken in het jeugddomein. Belangrijke bevindingen uit het proefschrift wijzen uit dat verbeteringen qua ontwerp, integratie en dynamiek van lokale jeugdhulpnetwerken zijn onontbeerlijk voor een toekomstbestendig jeugdzorgsysteem. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 

Portret van Mariëlle Blanken

Dit symposium verdiept drie onderwerpen: netwerksturing, integrerend werken en de (wan)hoop van de professional. Geleid door Meike de Jong gaan academici en professionals uit de praktijk met elkaar in gesprek over lessen voor netwerksamenwerking in het publieke domein en het jeugddomein in het bijzonder.

We nodigen u van harte uit om het symposium bij te wonen! 

Aanmelden

Programma & sprekers

12.45 – 13.00 uurInloop koffie/thee en iets lekkers
13.00 – 15.00 uurSymposium over netwerksturing, integrerend werken en de (wan)hoop van de professional
15.00 – 16.00 uurPauze
16.00 – 17.30 uurVerdediging proefschrift Mariëlle Blanken
17.30 – 18.30 uurReceptieborrel
 • Dagvoorzitter Meike de Jong

  Meike de Jong

  Dagvoorzitter

  Meike de Jong is journalist en presentator. Met haar journalistieke achtergond leidt ze het symposium als dagvoorzitter, waarbij interactie en inhoud feilloos samengaan.

Netwerksturing in het publieke domein 

Hoe kun je als gemeente de eigen strategische rol van leidende netwerkorganisatie versterken? Wat vraagt dit aan kennis, competenties en vaardigheden van bestuurders? 

Het effectief functioneren van grote en complexe organisatienetwerken vraagt om passende netwerksturing. In het jeugddomein hebben gemeenten als verantwoordelijke voor het functioneren van het jeugdhulpnetwerk de rol van leidende netwerkorganisatie. Echter, uit het proefschrift blijkt dat deze sturingsvorm slechts door een minderheid van de organisaties in het netwerk als zodanig wordt ervaren. Ook ontbreekt het de gemeente aan een centrale positie in de verschillende informatiestromen en daarmee in de verschillende machtsstructuren. Dit kan gezien worden als een serieuze barst in het ontwerp van het jeugdhulpnetwerk. Hierover gaan we in gesprek met Berit Lindemann en Cathalijne Dortmans. 

 • Portret van dr. Berit Lindemann

  Dr. Berit Lindemann

  Onderzoeker (Bureau Stuwkracht), toezichthouder en ondernemer
 • Portret van drs. Cathalijne Dortmans

  Drs. Cathalijne Dortmans

  Wethouder gemeente Helmond, voorzitter VNG-commissie Jeugd, Zorg en Onderwijs en lid bestuur VNG

Integrerend werken op lokaal en regionaal niveau 

Hoe kun je als gemeente beter de logica van het netwerk doordenken en grip krijgen op deze benodigde integratie en dynamiek? Wat vraagt het van de gemeente om het idee van selectieve integratie door te sturen op relaties in uitvoering te brengen?

Een samenhangend jeugdzorgsysteem vraagt om sector-overstijgend werken en een continue afstemming van vraag en aanbod. Het proefschrift laat een aantal beperkingen zien die integrerend werken bemoeilijken. Zo blijken de netwerken erg complex, ze zijn groot (> 65 organisaties) en divers (11 verschillende sectoren). Om daadwerkelijk met een integraal antwoord te kunnen komen op vragen vanuit gezinnen en jeugdigen dienen de vele organisaties samen te werken en voldoende kennis uit te wisselen. Doordat de inhoudelijke informatie over de behoefte aan hulp en ondersteuning via een andere informatiestroom loopt in het netwerk dan de informatie over de (ingekochte) hulp en ondersteuning wordt een effectieve afstemming van vraag en aanbod gehinderd. Hierover gaan we in gesprek met Jörg Raab en Sylvia Sanders.

 • Portret van prof. dr. Jörg Raab

  Prof. dr. Jörg Raab

  Hoogleraar Inter-Organizational Networks, Tilburg University
 • Portret van drs. Sylvia Sanders

  Drs. Sylvia Sanders

  Afdelingshoofd Sociaal Beleid gemeente Breda

De (wan)hoop van de professional 

In hoeverre is de belofte van de jeugdwet haalbaar? Zijn de transformatiedoelen realistisch uitvoerbaar in de praktijk? Wat vraagt het van een professional om zo veel sterke relaties te moeten onderhouden? Wat merken zij van de grote dynamiek in het netwerk en in hoeverre leidt het tot een grotere fragmentatie in het jeugdzorgsysteem? 

De zogenaamde beweging naar voren, snel op- en afschakelen, spin in het web en generalist & specialist in één zijn, vraagt om voldoende discretionaire ruimte voor jeugdprofessionals. Om goed te kunnen samenwerken met de verschillende organisaties in het netwerk en om aan bovengenoemde verwachtingen te kunnen voldoen zijn sterke en stabiele relaties nodig. Zulke relaties zorgen voor vertrouwen en bekendheid met ieders kwaliteiten, wat bijdraagt aan soepele kennisuitwisseling. Het proefschrift toont aan dat er binnen jeugdhulpnetwerken veel sterke relaties zijn, maar dat deze in het netwerk behoorlijk scheef verdeeld zijn en uiterst instabiel blijken over de tijd. Hierover gaan we in gesprek met Rob Gilsing en Renate Beijers. 

 • Portret van dr. Rob Gilsing

  Dr. Rob Gilsing

  Lector Jeugdhulp in transformatie aan de Haagse Hogeschool
 • Portret van Renate Beijers

  Renate Beijers

  Ambassadeur jeugd bij beroepsvereniging professionals sociaal werk, kwaliteitsborger bij WIJeindhoven