woman with camera

Symposium 'Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma'

Datum: Tijd: 09:00 Locatie: Dante Gebouw, Zaal DZ 2

Op vrijdag 16 september 2022 om 13.30 uur zal Kim Janssens haar proefschrift ‘Decisions on disclosure of mental illness in the workplace’ verdedigen tijdens een openbare zitting in de aula van Tilburg University. Voorafgaand aan de promotie wordt er het ochtendsymposium 'Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma' georganiseerd over de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen.

**Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden**

In dit symposium voor professionals uit de re-integratiepraktijk worden de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek van Kim Janssens naar een stigma bewustwordingsinterventie, bestaande uit de Nederlandse beslishulp CORAL.NL en een stigma bewustwordingstraining voor re-integratieprofessionals. Daarnaast zijn er verschillende sprekers op het gebied van praktijk, wetenschap en beleid. Twee ervaringsdeskundigen zullen ons meenemen in hun persoonlijke ervaringen rondom het openheidsdilemma op het werk. Ook gaan we in gesprek met twee re-integratieprofessionals over hun ervaringen in het begeleiden van werkzoekenden met psychische problemen. Vanuit de wetenschap en beleid zullen er lezingen zijn van Guus van Weelden (Raad van Bestuur UWV), onderzoekers van het Trimbos-instituut en prof. dr. Katrina Scior (Clinical Psychology and Stigma Studies).

Programma & Aanmelden

9.00 u - 9.30 u Aanvang met koffie/thee
9.30 u - 10.55 u Opening door dagvoorzitter en start Symposium deel 1 met:
  Presentation of her research in the field of Stigma and Work | Prof. dr. Katrina Scior
  Sterk door Werk | Guus van Weelden
  Praktijkervaringen vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen | Jessica Rits & Mathijs van Meerkerk
10.45 u - 11.15 u Pauze met koffie, thee en een snack
11.15 u - 12.30 u Start symposium deel 2 met:
 

Openheid over psychische problemen op de werkvloer | Kim Janssens MSc

  Vakkundig aan het werk, onderzoek naar jobcoaching | Dr. Harry Michon
  Praktijkervaringen vanuit het perspectief van re-integratieprofessionals | Pleuni Klessens & Marja Halters
12.30 u - 13.30 u Lunch
13.30 u - 15.00 u Verdediging Kim Janssens 'Decisions on disclosure of mental illness in the workplace'
15.00 u - 16.00 u Receptie

Symposium 'Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma'

 • Dr. Margot Joosen

  Dr. Margot Joosen

  Senior onderzoeker bij Tranzo, Tilburg University

  Dagvoorzitter

 • Prof. dr. Katrina Scior

  Prof. dr. Katrina Scior

  Professor of Clinical Psychology and Stigma Studies at University College London

  Presentation of her research in the field of Stigma and Work

 • Guus van Weelden

  Guus van Weelden

  Lid Raad van Bestuur, UWV

  Sterk door Werk

 • Jessica Rits

  Jessica Rits

  Communicatieprofessional mentale gezondheid, MerkVaardig

  Praktijkervaringen vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen 

 • Mathijs van Meerkerk

  Mathijs van Meerkerk

  Analist/onderzoeker, Organiq

  Praktijkervaringen vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen

 • Kim Janssens MSc

  Kim Janssens MSc

  Onderzoeker bij Tranzo, Tilburg University

  Openheid over psychische problemen op de werkvloer

 • Dr. Harry Michon

  Dr. Harry Michon

  Senior onderzoeker Participeren naar Vemogen Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken

  Vakkundig aan het werk, onderzoek naar jobcoaching

 • Pleuni Klessens

  Pleuni Klessens

  Loopbaancoach, TalentFirst Nederland BV

  Praktijkervaringen vanuit het perspectief van de re-integratieprofessionals

 • Marja Halters

  Marja Halters

  Coördinator participatie, project Psychische aandoening en werk (GGzE) bij Gemeente Eindhoven

  Praktijkervaringen vanuit het perspectief van re-integratieprofessionals

Verdediging Kim Janssens

Tijdens een openbare zitting, om 13.30 in de Aula, zal Kim Janssens haar proefschrift ‘Decisions on disclosure of mental illness in the workplace’ verdedigen tijdens een openbare zitting in de aula van Tilburg University. Haar proefschrift  laat zien dat stigma op psychische problemen een belangrijke belemmering vormt voor duurzame arbeidsparticipatie van werkzoekenden met psychische problemen. In een cluster RCT met een experimentele en controlegroep vond zij dat het implementeren van een stigma bewustwordingsinterventie zeer effectief is in het verbeteren van de werkgelegenheidsresultaten voor werkzoekenden met psychische problemen. Het begeleidingsteam bestaat uit Evelien Brouwers, Margot Joosen en Jaap van Weeghel en is uitgevoerd binnen de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo/TiU. In samenwerking met Diamant-groep, Sagènn, Ergon Participatiebedrijf en diverse gemeenten (Tilburg, Vught, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Best). Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.