Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Symposium | Samen transformeren van zorg naar gezondheid

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: DZ1, Dante Gebouw, Tilburg University

Op vrijdag 19 januari 2024 om 13.30 uur zal Natascha van Vooren haar proefschrift ‘The process of cross-sector collaboration for the health of local and regional populations. What works, why and in which context? ’ verdedigen tijdens een openbare zitting in de aula van Tilburg University. Voorafgaand aan haar promotie, om 10.00 uur, organiseert Tranzo een symposium met inspirerende sprekers.

Met bewegingen zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek en het integraal Zorgakkoord (IZA) wordt in veel regio’s gewerkt aan integrale gezondheidszorg en een toekomstbestendig gezondheidssysteem. Hiervoor is samenwerken over de domeinen heen noodzakelijk en tegelijkertijd complex. Het vraagt van alle betrokken partijen om verder te kijken dan de individuele belangen en moeilijke keuzes te maken in het afbakenen en toekomstbestendig organiseren van zorg en ondersteuning. 

Dit symposium gaat in op waar we staan met deze transformatie. Sprekers vanuit beleid, onderzoek en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden nemen ons mee in hun ervaringen, knelpunten en kansen. Hierna gaan we met een panel in gesprek over wat er verder nodig is voor een gezamenlijke transformatie van zorg naar gezondheid. We nodigen u hierbij van harte uit om aan het symposium deel te nemen!

Aanmelden

Sprekers

 • portret spreker

  Brigitta Keij

  Projectleider Lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek/Regionale samenwerking bij RIVM
 • portret spreker

  Vincent Theunissen

  Programmamanager JZOJP bij het ministerie van VWS
 • portret spreker

  Inge Müller

  Programma regisseur, Amsterdam Vitaal & Gezond

Programma

Inloop vanaf 9.30 uur met koffie en thee
Introductie door dagvoorzitter Caroline Baan 
Bijzonder hoogleraar Integrale Gezondheidszorg, Tranzo Tilburg University

Onderzoek, beleid en praktijk over transformeren van zorg naar gezondheid

 • Een landelijk beeld van regionale DSV’s voor zorg en gezondheid: inzichten en ontwikkelkansen. Brigitta Keij.
  Het RIVM doet al langere tijd onderzoek naar regionale domein-overstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) voor zorg en gezondheid. Brigitta neemt ons (als projectleider van de Lerende evaluatie JZOJP/Regionale samenwerking) mee in de geleerde lessen van dit landelijke onderzoek. Waar staan regionale DSV’s nu in de transformatie van zorg naar gezondheid? Waar hebben we nog geen zicht op? En hoe kan het onderzoek in dienst staan van de flexibiliteit die een transformatie vraagt? 
 • Een spiegel voor de overheid. Vincent Theunissen.
  Het huidige systeem van zorg en ondersteuning botst tegen de grenzen aan. Een fundamenteel andere aanpak met meer aandacht voor gezondheid, domeinoverstijgende netwerken, leren van elkaar en betrokkenheid van burgers is noodzakelijk. Deze transformatie vraagt niet alleen iets van zorgpartijen. Ook de overheid moet zich opnieuw uitvinden. Vincent Theunissen reflecteert aan de hand van de lessen van JZOJP en de opgave van akkoorden als het IZA hoe de nieuwe rol eruit zou kunnen en moeten zien.
 • Transformeren naar gelijke kansen op een goede gezondheid in Amsterdam. Inge Müller.
  Inge neemt ons mee in hoe we in Amsterdam de transitieopgave naar gezondheid gezamenlijk aanpakken. In 2019 is Amsterdam Vitaal & Gezond als samenwerking gestart. De gezamenlijke ambitie is: ‘In 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid.’ Vier jaar later staat de governance en werken ze volgens de methodiek van ‘the whole system in the room’. Inge neemt ons mee in wat het betekent als je écht wilt samenwerken en transformeren in de regio, waar ze nu staan en wat ze de komende tijd te doen staat. 
Pauze
In gesprek: wat is jouw volgende stap voor gezamenlijke transformatie van zorg naar gezondheid?
Een panelgesprek met sprekers vanuit verschillende perspectieven en ruimte voor interactie met de zaal. Informatie over de sprekers volgt.
Pauze en gelegenheid om naar de Aula van Tilburg University te verplaatsen
Verdediging proefschrift Natascha van Vooren

 Aanmelden