Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Themaochtend 'Over grenzen'

Datum: Tijd: 10:30 Locatie: S8 (Simon Building), campus Tilburg University

Zelfbeschadiging bij mensen met een verstandelijke beperking

Aandacht voor zelfbeschadiging is nodig, ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Wat is zelfbeschadiging? Waarom beschadigen cliënten zichzelf en wat kunnen hulpverleners en verwanten doen om hen te ondersteunen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de themaochtend ‘Over grenzen’ op vrijdag 8 november.

Onderzoek laat zien dat mensen met een verstandelijke beperking vaak zelfbeschadigend gedrag laten zien en dat de gevolgen voor henzelf en hun omgeving groot zijn. Daarom organiseert de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) onder voorzitterschap van prof. dr. Petri Embregts een themaochtend waar we u graag van harte voor uitnodigen.

Inspirerende sprekers dr. Nienke Kool (onderzoeker Fivoor) en Meike Grol (ervaringsdeskundige MeiZorg) zullen beiden een lezing verzorgen. Hun verhaal is gebaseerd op theorie en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook zullen zij praktijkervaringen van hulpverleners en cliënten met u delen.

We hopen dan ook dat u geïnspireerd en vol praktische nieuwe inzichten naar huis gaat!

Aanmelden
U kunt zich via onderstaande link aanmelden voor de themaochtend. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en bij overschrijding zal er op korte termijn een 2e bijeenkomst gepland worden.

Aanmelden

Aansluitend vindt om 13.30 uur de openbare verdediging van het proefschrift van Kim van den Bogaard getiteld ‘Challenging behavior of people with mild intellectual disabilities or borderline intellectual functioning: The perspective of clients and support staff’ plaatsvinden in de Aula van Tilburg University.