Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorgsalon | Zonder co-creatie geen implementatie

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: AZ 201, Academia Gebouw

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, cliënten/patiënten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor eenieder die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.

22 september zal er weer een inspirerende Tranzo Zorgsalon plaatsvinden. Dit keer over het belang van co-creatie in het kunnen implementeren van onderzoek en innovaties in de praktijk.

We gaan daarbij in op:
• Wat helpt om ontwikkelde innovaties daadwerkelijk te gebruiken in de praktijk;
• De meerwaarde van het betrekken van zorgprofessionals;
• Hoe gemeenten samenwerken met jongeren, ouders en professionals om projecten te doen slagen.

Aanmelden

Sprekers

 • Portret Ilja Bongers

  dr. Ilja Bongers

  Senior wetenschappelijk medewerker GGzE Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg

  Dr. Ilja Bongers is senior wetenschappelijk medewerker bij GGzE Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en verbonden aan de Academische Werkplaats Jeugd, Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences aan Tilburg University. Ze is betrokken bij praktijkgericht onderzoek waarin onder andere samen met jongeren, professional en beleidsmedewerkers innovaties ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld INKT.

 • Portret Liselore Snaphaan

  dr. ing. Liselore Snaphaan

  Senior onderzoeker GGzE en Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for mental health, Tranzo

  Dr. ing. Liselore Snaphaan is sinds 2012 werkzaam als senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Evidence Based Managment van Innovatie van GGz Eindhoven en vanaf 2018 onderdeel van de interuniversitaire academische werkplaats “Technological and Social innovation for mental health”. Met haar team onderzoekt ze hoe verschillende partners (zorginstellingen, kennisinstellingen, bedrijven, etc.) innovaties kunnen ontwikkelen voor de GGz, met een centrale positie voor de gebruikers (clienten, naasten, zorgprofessionals). Het doel is om hen ook daadwerkelijk te ondersteunen in de dagelijkse praktijk.

 • Portret Sanne de Jong

  Sanne de Jong

  Beleidsadviseur Jeugd (preventief jeugdbeleid), Sociaal Domein, Gemeente Eindhoven

  Sanne de Jong werkt bij Gemeente Eindhoven als beleidsadviseur in het sociaal domein op het gebied van preventief jeugdbeleid. Dit beleid richt zich op alle (toekomstige) inwoners van -9 maanden tot 23 jaar en hun directe leefomgeving en beschrijft de doelstellingen die Eindhoven de komende jaren (2022 tot 2026) wil bereiken. Sanne is betrokken bij veel diverse thema’s. Denk o.a. aan opvoedondersteuning voor ouders, eenzaamheid en mentaal welbevinden onder jongeren, online gedrag van jongeren, scheidingsproblematieken, jongerenparticipatie of prestatiedruk onder jongeren.

Programma

14.45 uur - 15.00 uur

Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur - 15.10 uur Opening door dagvoorzitter
15.10 uur - 15.50 uur

Presentaties:

 •  Zonder co-creatie, geen innovatie - Dr. Ilja Bongers

Er worden veel innovaties ontwikkeld, denk aan alle e- health toepassing in de zorg. Zoveel dat het niet lukt om deze te implementeren. Misschien is het tijd om een stapje terug te nemen en na te denken over wat maakt dat innovaties wel gebruikt worden. Wat zijn de kenmerken van de innovaties die gebruikt worden, wat vinden jongeren en hulpverleners aantrekkelijk en waarom gebruiken ze bepaalde innovaties wel en andere niet.

 • Van idee naar implementatie middels co-creatie! - Dr. ing. Liselore Snaphaan

Ons huidige zorgstelsel kraakt en piept aan alle kanten. Forse toename van aantal mensen met een chronische aandoening, langer thuiswonen, weinig zorgpersoneel, meer druk op informeel netwerk, etc. Dat de zorg moet veranderen is een feit. Zorginnovaties kunnen hierbij ondersteunen, maar hoe kom je nu van een idee naar daadwerkelijk gebruik. Samenwerken met verschillende disciplines is hierbij noodzakelijk, evenals de co-creatie met gebruikers van zorginnovaties. Liselore Snaphaan laat aan de hand van een casus zien welke co-creatiestappen er zijn genomen om van een idee naar implementatie te komen, maar ook de knelpunten.

 • Jeugdbeleid, samen met jongeren en professionals - Sanne de Jong

Om goed jeugdbeleid te maken is het belangrijk niet alleen óver de jeugd te praten maar ook mét. Daarom is in 2021 samen met organisaties uit de stad, professionals in de jeugdsector én jongeren zelf het nieuwe beleidsplan ontwikkeld. Daar hield het niet op, na het opstellen van het beleidsplan zijn deze partijen ook betrokken bij de uitvoering. Het is echter niet altijd even makkelijk om degenen die je wilt bereiken te betrekken. Sanne de Jong bespreekt de stappen die in Eindhoven genomen zijn om hier vorm aan te geven en ook de uitdagingen waar ze tegenaan lopen.

15.50 uur - 16.45 uur Discussie
16.45 uur Netwerkborrel