Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Tranzo Zorgsalons

Wat is een Zorgsalon precies?

Een Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn te bevorderen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, cliënten/patiënten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor iedereen die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.
Tijdens de Tranzo Zorgsalon geven twee of drie sprekers vanuit verschillend perspectief (wetenschap, professional en burger/zorgvrager) kort hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Ieder jaar organiseren we een aantal zorgsalons. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Zorgsalons 2023

De zorgsalons van 2023 staan in het teken van "Zorg op maat" en vinden plaats op 23 maart, 22 juni, 30 november.

Bekijk de onderwerpen

Blijf op de hoogte

Presentaties

Presentaties van zorgsalons van afgelopen jaar vindt u in het overzicht 'Presentaties Symposia & Zorgsalons'.

Zorgsalon november 2018