Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorgsalons

Wat is een Zorgsalon precies?

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, clienten/patienten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor eenieder die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.
Tijdens de Tranzo Zorgsalon geven eerst twee of drie sprekers vanuit verschillend perspectief (wetenschap, professional en burger/zorgvrager) kort hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte voor discussie.

Ieder jaar organiseren we een aantal zorgsalons. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Zorgsalons 2019

De zorgsalons van 2019 staan in het teken van ‘Veerkrachtige samenleving’  en vinden plaats op 28 maart, 27 juni en 21 november.

Bekijk Tranzo Agenda

Presentaties

Presentaties van zorgsalons die reeds hebben plaatsgevonden vindt u in het overzicht 'Presentaties Symposia & Zorgsalons'.

Zorgsalon november 2018