Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Zorgsalons

Wat is een Zorgsalon precies?

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, clienten/patienten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor eenieder die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.
Tijdens de Tranzo Zorgsalon geven eerst twee of drie sprekers vanuit verschillend perspectief (wetenschap, professional en burger/zorgvrager) kort hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte voor discussie.

Ieder jaar organiseren we een aantal zorgsalons. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Zorgsalons 2020

De zorgsalons van 2020 staan in het teken van 'Inclusiviteit in Zorg & Welzijn' en vinden plaats op 8 oktober en 10 december. 

Bekijk Tranzo Agenda

Presentaties

Presentaties van zorgsalons van afgelopen jaar vindt u in het overzicht 'Presentaties Symposia & Zorgsalons'.

Zorgsalon november 2018