Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Presentaties Symposia & Zorgsalons

Hier kunt u de (powerpoint) presentaties terugvinden die gehouden zijn tijdens de symposia en de zorgsalons.

In 2023 hebben weer een aantal mooie Tranzo bijeenkomsten plaatsgevonden. Wilt u de presentaties nog eens terugkijken? Dat kan, we hebben ze op deze pagina voor u verzameld:

Presentaties 2023

7 juli 2023: Symposium 'Op naar het GALA?'

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) biedt kansen voor een sluitende preventieketen: wat betekent dit voor de lokale praktijk? Dat gezondheid vele facetten kent, is duidelijk. Het GALA is dan ook een mooi fundament om een samenhangende lokale aanpak te ontwikkelen, waarbij gezondheid, sport, bewegen en het sociale domein worden meegenomen. Bekijk hieronder de powerpoint presentaties.

Tranzo Zorgsalons 2023

De Zorgsalons van 2023 staan in het teken van 'Zorg op maat' .

23 maart 2023: De lange weg naar een houdbare gezondheidszorg

  • Wat betekent het personeelstekort in de zorgsector voor de kosten van zorg?
  • Wat is het Integraal Zorgakkoord en hoe draagt het bij aan een antwoord op de uitdagingen in de zorgsector?
  • Hebben we voldoende data om de veranderingen in de zorgsector goed te monitoren?

Presentaties

22 juni 2023: Horen, zien en z̶w̶i̶j̶g̶e̶n̶

Hoe kunnen we moeilijk bereikbare groepen een stem (kunnen) geven in wetenschappelijk onderzoek? Groepen in de samenleving kunnen om uiteenlopende redenen lastig bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld door sociaal isolement, een taalbarrière, omdat ze minderjarig zijn of een (licht) verstandelijke beperking hebben. Hoe zorgen we ervoor dat alle groepen gehoord worden? Wie kan hen het beste vertegenwoordigen als zij daar zelf niet toe in staat zijn? Welke uitdagingen komen daarbij kijken?

Presentaties

 

Presentaties 2022

30 september 2022: 'Ouderenpsychologie: van psychosomatiek tot heldentragiek'

Op vrijdag 30 september 2022 organiseerden Medische en Klinische Psychologie en Tranzo van Tilburg University het symposium 'Ouderenpsychologie: van psychosomatiek tot heldentragiek'. Tijdens dit symposium namen diverse gerenommeerde sprekers u mee rond dit thema. Daarbij kwamen recente ontwikkelingen rond psychodiagnostiek en psychotherapie bij ouderen van thuis tot het verpleeghuis en GGz aan bod en werd ingegaan op traumabehandeling, psychosomatiek, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, systeemtherapie, mediatietherapie en ethische aspecten. 

Presentaties

Bekijk hier het uitgebreide programma en de sprekersinformatie

 

16 september 2022: Symposium 'Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma'

Op vrijdag 16 september 2022 organiseerde Tranzo van Tilburg University het symposium 'Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma' georganiseerd over de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen.

Presentaties:

Bekijk hier het volledige programma en sprekersinformatie

 

Tranzo Zorgsalons

De Tranzo Zorgsalons van 2022 staan in het teken van 'Shaping change' .

22 september 2022: 'Zonder co-creatie geen implementatie'

Dit keer over het belang van co-creatie in het kunnen implementeren van onderzoek en innovaties in de praktijk.

We gingen daarbij in op:

  • Wat helpt om ontwikkelde innovaties daadwerkelijk te gebruiken in de praktijk;
  • De meerwaarde van het betrekken van zorgprofessionals;
  • Hoe gemeenten samenwerken met jongeren, ouders en professionals om projecten te doen slagen.

Presentaties

Deze zorgsalon was op locatie en hiervan zijn geen beeldregistraties beschikbaar.

 

30 juni 2022: 'Mensgerichte ouderenzorg'

Tijdens deze zorgsalon sprak Debby Gerritsen over wat welbevinden nu voor kwetsbare ouderen betekent. Ook vertelde Tineke Roelofs over wat eigen regie in het verpleeghuis vanuit het perspectief van de professional. Na deze presentaties gingen we met dhr. Katevilder en dhr. De Ryckere in gesprek over hoe zij vanuit het perspectief van de (naasten) van ervaringsdeskundigen  over mensgerichte ouderenzorg dachten.

Presentaties

Deze zorgsalon was op locatie en hiervan zijn geen beeldregistraties beschikbaar.

 

24 maart 2022: 'Waardering van ervaringskennis en samenwerking in verslavingszorg en jongerenwerk'

Tijdens deze online zorgsalon staan we stil bij samenwerking tussen jongerenwerk en zorg en welzijn bij jongeren met verslavingsproblematiek, de inbreng van ervaringskennis in de volwassenverslavingszorg en de rol van Zwarte Gat/Mind in beleid.

Presentaties

Beeldregistratie

Zorgsalon terugkijken

Presentaties 2021

23 september 2021:  'Lustrum Symposium | YES, WE CARE!'

Presentaties

  • Volgen

Beeldregistraties 

 

Bekijk hier alle beeldregistraties van het symposium

Zorgsalons

De Zorgsalons van 2021 staan in het teken van 'De waardevolle professional' 

2 december 2021: 'Het spanningsveld tussen eigen regie en onvrijwillige zorg'

Presentaties

Beeldregistraties 

Bekijk hier alle beeldregistraties van de Zorgsalon

24 juni 2021: 'Arbeidsmarktperikelen in de huisartsenzorg: hoe erg is het in Brabant en wat zijn oplossingen?'

Presentaties

Beeldregistraties 

Bekijk hier alle beeldregistraties van de Zorgsalon

 

18 maart 2021: 'Kansrijke Start en Sociale verloskunde: een beter begin voor alle kinderen'

Presentaties

Beeldregistraties 

 

Bekijk hier alle beeldregistraties van de Zorgsalon

Symposia

Presentaties 2020

Wilt u informatie over zorgsalons van voorgaande jaren of heeft u overige vragen, neem dan contact op met het secretariaat van Tranzo:

Telefoon: + 31 (0)13 466 2969
E-mail: tranzo@tilburguniversity.edu