Onderzoek in opdracht

Het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek zijn kerntaken van Tilburg University. Maatschappelijke dienstverlening, ofwel: het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij is onze derde belangrijke missie.

Onderzoek in opdracht door Instituten Tilburg University

Instituten van de universiteit voeren onderzoek uit voor bedrijven en organisaties uit de non-profit sector.

CentER AR
In 1931 is CentER Applied Research opgericht vanuit de gedachten de aanwezige kennis in de Economische Faculteit dienstbaar te maken aan de samenleving, een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Inmiddels is zij uitgegroeid tot het toegepaste economische onderzoeksinstituut van de Universiteit van Tilburg.

CentERdata
CentERdata is een instituut dat gespecialiseerd is in dataverzameling via Internet en toegepast economisch onderzoek. Naast deze vorm van dataverzameling kunt u bij CentERdata terecht voor het hosten van vragenlijsten voor een specifieke groep respondenten. Tevens biedt CentERdata de mogelijkheid tot het afnemen van schriftelijk of telefonisch onderzoek.

INTERVICT
INTERVICT aims to perform outstanding applied research and consultancy on victimological issues. INTERVICT offers theoretical, applied and policy experience and has an interdisciplinary approach by joining legal and social sciences expertise. Examples of problem areas within the expertise of INTERVICT are: victims and the legal system; psychological aspects of victimisation and victim assistance; and human security in relation to victimology.

Kennisklik
Kennisklik vormt een laagdrempelig, duidelijk herkenbaar toegangspunt voor organisaties en bedrijven uit de regio die informatievragen hebben of (onderzoeks)opdrachten en verzoeken tot de plaatsing van stagiaires, afstudeerders en werkstudenten bij de universiteit willen onderbrengen.

TELOS
TELOS levert als een onafhankelijk kenniscentrum een bijdrage aan duurzame ontwikkelingsprocessen in Brabant. Om dit te bereiken ontwikkelt en ontsluit TELOS kwalitatief hoogwaardige kennis over duurzaamheid ten behoeve van innovaties en veranderingsprocessen.

TILEC
TILEC, the Tilburg Law and Economics Center, aims to perform outstanding applied research and executive teaching on problems at the intersection of law and economics.

TILT
Het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society doet onafhankelijk onderzoek naar alle aspecten van de regulering van nieuwe technologieën, zoals ICT, biotechnologie en nanotechnologie. In het verleden verrichte onderzoeken betroffen onder andere privacy, identiteitsmanagement, (intellectuele) eigendom en de regulering van aan techniek verbonden risico's. De opdrachtgevers die gebruik maken van de expertise van TILT bevinden zich overwegend in de overheids- en non-profit-sector.

UniPartners Tilburg
UniPartners Tilburg is een non-profit academisch adviesbureau dat volledig gerund wordt door studenten. Het doel is academische kennis toegankelijk te maken voor het bedrijfsleven, en tegelijkertijd studenten de kans te bieden relevante praktijkervaring op te doen in hun vakgebied. UniPartners Tilburg werkt op projectmatige basis en met ouderejaarsstudenten en kan universiteitsbreed projecten uitvoeren waarbij de nadruk ligt op de economische en sociale faculteit.