Staatsrechtconferentie

Panels

Keuze uit 4 parallelle panels.

Panel 1 - Impact van evoluties in en voorbij de Trias op wetgever en rechter
Panel 2 - Meergelaagde rechtsorde: de rol van steden en gemeenten
Panel 3 – Relatie burger overheid: tegendemocratie en directe democratie
Panel 4 –Borging van legitimiteit bij rechtsvorming in complexe publiek-private netwerken