Tilburg University department Medical and Clinical Psychology

Onderwijs Departement Medische en Klinische Psychologie

Leden van het departement Medische en Klinische Psychologie superviseren studenten en verzorgen het
onderwijs van de tweejarige Master Medische Psychologie, de eenjarige Master Klinische Psychologie, de tweejarige Research Master in Psychology: Individual Differences and Assessment en verscheidene cursussen binnen de Bachelor Psychologie.

Tevens vervullen zij onderwijstaken in het post academisch onderwijs van RINO Zuid en geven zij gastcolleges bij andere nationale en internationale universiteiten.

Opleidingen: