TST-Epic-foto | 10-11-2023

Identiteit in beeld

Wie goed kijkt ziet op de campus van de Tilburg University veel kunst. Kunst wil inspireren. De kunstcollectie van Tilburg University wordt samengesteld om de missie Understanding Society te verbeelden.

 Ook de architectuur heeft een boodschap: een compacte campus met een moderne uitstraling, open naar de stad en gelegen in een fraai tuinlandschap. De architect van Cobbenhagen Building, Jos Bedeaux, wilde dat zijn gebouw een inspirerende ruimte zou zijn.

Neem een kijkje in onze kunstcollectie.

Identiteit verbeeld  sluit aan bij de inspiratie van de universiteit en de verwondering die kunst - en in zekere zin ook wetenschap, eigen is. De universiteit presenteert hier persoonlijke verhalen van studenten en wetenschappers van de Tilburg University. Het gaat over hun verwondering en hun engagement. Waarom doen ze wat ze doen? Wat is het waardevolle van hun studie of vakgebied, voor henzelf en voor de samenleving?

Het is een uitdagende vraag voor een universiteit die understanding society als missie heeft. Wat is van waarde voor wetenschappers en voor de samenleving?

Identiteit verbeeld is het eindproduct van het project Goede buren uit 2014-2016: naar een idee van Arnold Smeets was een initiatief van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en  mogelijk gemaakt door het Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs.

Het project bestaat uit een vijftal interviews en drie videoclips. Telkens met een alumnus, docent of  student van de universiteit. Arnold Smeets verzorgde de interviews. De clips werden geproduceerd door Tom Roes, presentatie: Sofie van den Enk.

De waarde van ontvankelijkheid

Paul van Rensch is alumnus van Tilburg University en voorzitter van de Paul van Rensch Art Foundation. Hij richtte de stichting enkele jaren geleden op om te investeren in kunst en cultuur. In 2011 schonk hij de universiteit het beeld I am here now van Lotta Blokker.

Sofie van den Enk praat met hem over herinneringen aan zijn studententijd. Tilburg is hem dierbaar. Hij heeft er veel geleerd en van zijn vorming heeft hij zijn hele carrière profijt gehad. Als iemand ervaren heeft wat de waarde van een universitaire studie is, is het wel Paul van Rensch. Brandende vraag is natuurlijk hem waarom hij de universiteit precies dit beeld schonk.

Beelden die je raken

Dietske Bedaux is masterstudent van de TST. Vóór de studie theologie studeerde ze archeologie. In deze sector is ze ook werkzaam. Ze begon aan een studie theologie uit interesse en omdat ze gefascineerd is door de vraag waarom mensen door kunst aangeraakt kunnen worden. De verwondering door de kunst, bleek van doen te hebben met het aangeraakt worden door God.

Sofie van den Enk ontmoette haar op de Utrechtse locatie van de faculteit. Samen bezochten ze Museum Catharijneconvent. In de Refter hangt onder andere een Marianum: een 15e eeuws Mariabeeld omgeven door een 19e eeuwse stralenkrans.

Het verhaal achter de cijfers

Bob van den Brand, Universitair Hoofddocent Accountancy wordt geïnterviewd door Sophie van den Enk over zijn passie voor het vak en zijn inspiratie. Hij wil aan zijn studenten meegeven dat de maatschappij meer is dan de som van een hoop cijfertjes.