Students

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Het onderzoek en onderwijs van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) is gericht op mensen in de context van de globaliserende digitale samenleving, op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en interactieve technologieën, op hun impact op communicatie, cultuur en maatschappij, en op morele en existentiële uitdagingen die zich voordoen.

Strategie 2022-2027

TSHD heeft een unieke combinatie van disciplines: filosofie, cultuurwetenschappen, communicatie- en informatiewetenschappen, cognitieve wetenschappen en AI, het University College en het Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS). Vanuit deze sterke basis slaan we samen de handen ineen om te werken aan de uitdagingen waar mensen, organisaties en de samenleving voor staan. TSHD richt zich op de verdere ontwikkeling van digital sciences, met sterke wortels in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, en op de verdere ontwikkeling van geesteswetenschappen en sociale wetenschappen met digital sciences.

Lees meer over onze visie, ambitie en doelstellingen voor de komende jaren in onze Strategie 2022-2027: Samen vormgeven aan de samenleving van de toekomst.

Lees de Strategie 2022-2027