Chairs

Bijzondere leerstoelen Tilburg University

Een organisatie van buiten Tilburg University kan uit ideëel oogpunt een leerstoel aanvragen voor een aandachtsgebied dat bij de universiteit ontbreekt. Indien het thema als een verrijking van het palet aan onderzoek en onderwijs van de universiteit wordt gezien en er genoeg belangstelling voor het onderwijs op dit gebied te verwachten is, kan hiervoor een leerstoel worden gevestigd binnen een faculteit of instituut van de universiteit. Dit wordt een bijzondere leerstoel genoemd.

De hoogleraar die op deze leerstoel wordt benoemd is een bijzonder hoogleraar.

Een bijzondere leerstoel is gebonden aan een termijn van vijf jaar. Verlenging van de termijn is daarna mogelijk.

Er is een Stichting Bijzondere Leerstoelen (SBL) aan de universiteit verbonden. Deze stichting bereidt de aanvraag voor van de vestiging van een bijzondere leerstoel en het voorstel tot benoeming van een bijzonder hoogleraar ten behoeve van het College van Bestuur van de universiteit. Daarnaast onderhoudt de stichting contacten met de organisaties en de faculteiten inzake de bijzondere leerstoelen 'in bedrijf'.

Overzicht bijzondere leerstoelen

Stichting Bijzondere Leerstoelen (SBL)

De SBL heeft tot doel om bijzondere leerstoelen aan Tilburg University in stand te houden. Hoofdtaken van de stichting zijn:

  • voorbereiden van de aanvraag voor de vestiging van een bijzondere leerstoel en  het voorstel tot benoeming van een bijzonder hoogleraar voor het College van Bestuur;
  • benoemen van de kandidaat tot bijzonder hoogleraar;
  • in overleg met de vestigende organisatie en de faculteit toezien op het functioneren van bestaande bijzondere leerstoelen;
  • ondersteunen van het College van Bestuur bij de beleidsvorming inzake bijzondere leerstoelen;
  • opstellen van het jaarverslag van SBL.

Contact bijzondere leerstoelen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: sbl@tilburguniversity.edu