Chairs

Leerstoelen

Als universiteit willen we midden in de maatschappij staan. Dat doen we door via wetenschappelijk onderzoek en onderwijs kennis te verwerven en te delen. De hedendaagse universiteit heeft als kerntaken het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en het realiseren van maatschappelijke impact. Hoogleraren spelen samen met hun teams een cruciale rol hierin en leveren via hun leerstoelen een bijdrage aan de omgang met maatschappelijke vraagstukken. We zijn trots op het feit dat we hoogleraren hebben die in verbinding staan met de praktijk.

Als universiteit hechten wij groot belang aan transparantie, ook over externe financiering van leerstoelen anders dan de eerste geldstroom. Een overzicht van alle leerstoelen binnen onze universiteit is te vinden in het document ‘Overzicht leerstoelen'. Hierin wordt ook aangegeven of de leerstoel extern wordt gefinancierd.

Overzicht leerstoelen

Het overzicht wordt op regelmatige basis bijgewerkt. De laatste bijwerkdatum is terug te vinden in het document.

Bij vragen, kunt u contact opnemen met onze woordvoerder Imre van der Meulen via woordvoering@tilburguniversity.edu

Hoogleraren

Onze hoogleraren zijn de boegbeelden van onze universiteit en zijn de eerstverantwoordelijken voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zij worden via zorgvuldige procedures geselecteerd en benoemd door het College van Bestuur op basis van hun kwaliteiten volgens de uitgangspunten van Erkennen & Waarderen | Tilburg University.

Naast de reguliere hoogleraar kennen we ook de bijzonder hoogleraar. Een bijzonder hoogleraar bekleedt een bijzondere leerstoel die gevestigd is door een externe organisatie. Ook zij worden benoemd door het College van Bestuur via dezelfde zorgvuldige procedures die gelden voor de reguliere hoogleraren. Lees meer over de Bijzondere leerstoelen Tilburg University.

Tot slot benoemt het College van Bestuur universiteitshoogleraren. De universiteitshoogleraar is een ambassadeur van de universiteit en vertegenwoordigt een toppositie binnen en buiten Tilburg University. Hij/zij is een bron van innovatie voor de universiteit en een bron van inspiratie voor studenten, onderzoekers en docenten.