woman with camera

Reactie Tilburg University op kamerdebat Internationalisering

Published: 21 juni 2023 Laatst bijgewerkt: 21 juni 2023

De Tweede Kamer heeft grote zorgen over het snel gegroeide aantal internationale studenten dat op dit moment in Nederland studeert en de gevolgen die dit heeft voor onder andere studentenhuisvesting en over het Nederlands dat als academische taal onder druk staat. Tijdens het Kamerdebat over internationalisering van het hoger onderwijs dat donderdag 15 juni plaatsvond, presenteerde de minister zijn plannen.

Tilburg University wil beklemtonen dat onze internationale community een waardevol en integraal onderdeel is van onze gemeenschap. We onderschrijven dat het goed is om een meer bewuste afweging te stimuleren van het gebruik van Engels als opleidingstaal, maar zijn kritisch naar de door de minister aangekondigde wetswijzigingen en maatregelen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor onze medewerkers, studenten en uiteindelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Ook moeten we ervoor zorgdragen dat we onze sterke positie op het wereldtoneel van hoogwaardige onderwijs- en onderzoeksinstellingen niet verliezen.

Onrust en zorgen

De internationaliseringsdiscussie zorgt voor veel vragen en onrust bij onze (internationale) studenten en medewerkers. Als College van Bestuur en decanen willen wij beklemtonen dat we onze internationale gemeenschap koesteren. Voor de zittende studenten hebben deze ontwikkelingen geen gevolgen voor hun huidige opleidingen. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen, voor onze belangen opkomen en proberen invloed uit te oefenen op de verdere uitwerking van de plannen van de minister. In het najaar zal er meer duidelijkheid komen over de eventuele veranderingen die waarschijnlijk pas vanaf september 2025 zullen gaan spelen.

Vragen kunnen gesteld worden via internationaliseringsdiscussie@tilburguniversity.edu. Zodra meer duidelijk is over de gevolgen voor Tilburg University volgt meer informatie.

Graag verwijzen we ook naar UNL voor het standpunt van de Nederlandse Universiteiten