woman with camera

Tilburg University Challenge: Kick-Off

Datum: Tijd: 15:30 Locatie: T.b.a.

“De samenleving dienen en versterken om anderen te helpen” is waar Tilburg University voor staat. Om de samenleving te begrijpen, is het noodzakelijk om er actief en bewust bij betrokken te zijn. Deze filosofie is de basis van wat de universiteit wil bijdragen en komt tot uiting in de verschillende onderdelen van het onderwijsprogramma en de activiteiten.

Tijdens hun studie leren studenten van Tilburg University hoe ze tal van maatschappelijke uitdagingen kunnen oplossen door hen een solide basis van interdisciplinaire vaardigheden, doorzettingsvermogen en een ondernemersmentaliteit te bieden. Cruciaal daarbij is de link met 'real-life'; de verbinding tussen de academische wereld en het bedrijfsleven, de publieke sector en maatschappelijke organisaties. Door continu samen te werken met bedrijven en overheden uit binnen- en buitenland, zijn Tilburg University en haar studenten in staat hoogwaardige kennis te combineren en zo oplossingen te vinden voor de problemen van morgen.

  • Kick-Off Event met deelnemers en partners 
  • Leer je medeconcurrenten en het partnernetwerk kennen 
  • Leer de do's en dont's tijdens de wedstrijd