Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Waardegedreven eHealth

Published: 29 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 31 juli 2023

Dr. I.A.M. Braspenning, Dr. K. Cranen, Prof. dr. E.J.M. Wouters, Dr. ing. L.J.A.E. Snaphaan

In toenemende mate wordt een beroep gedaan op mantelzorgers bij de verzorging en verpleging van kwetsbare ouderen. Technologische hulpmiddelen kunnen mantelzorgers ondersteunen en ontlasten bij het organiseren van deze zorg. Eén van deze technologische hulpmiddelen is leefstijlmonitoring, waarbij bewegingssensoren op gangbare plekken in een woning worden geplaatst zoals de woonkamer, keuken, toilet en slaapkamer. Hiermee worden de bewegingsactiviteiten van een bewoner gevolgd. Via een website en/of een smartphone-applicatie zien mantelzorgers en zorgprofessionals de gegevens in. Bij grote veranderingen in de bewegingsactiviteit wordt een mogelijke crisissituatie vroegtijdig gesignaleerd. Hieronder valt een toename in het toiletgebruik, onrust gedurende de nacht of vermindering van de slaapkameruren. Mantelzorgers of zorgverleners kunnen op basis hiervan een helpende hand bieden of een gesprek aangaan. Daarnaast kan leefstijlmonitoring hen via een melding waarschuwen wanneer voor langere tijd geen beweging wordt gedetecteerd of wanneer de bewoner ‘s nachts de deur uitgaat.

Ondanks het feit dat de inzet van technologie kan bijdragen aan efficiëntere zorg, blijft opschaling vaak uit. Het project ‘Waardegedreven eHealth’ heeft als doel om inzicht te geven in de factoren die kunnen bijdragen aan de implementatie van leefstijlmonitoring. Het project wordt gefinancierd door ZonMw en is een samenwerkingsverband tussen Vilans, Erasmus Universiteit, CZ, Gemeente Breda en Universiteit Tilburg (Tranzo, SBS). Onderzocht wordt hoe leefstijlmonitoring effect heeft op de kwaliteit van zorg, de kosten en in welke mate de technologie geaccepteerd wordt door de gebruiker. De focus van ons onderzoek ligt op de rol van de zorgprofessional en de mantelzorger. Hoe beleven zorgprofessionals en mantelzorgers leefstijl monitoring en wat is hun rol bij het toegankelijk maken van deze technologie voor alleenwonende ouderen en hun mantelzorger(s)? Betrokken onderzoekers zijn prof. dr. Eveline Wouters, dr. ing. Liselore Snaphaan, dr. Karlijn Cranen en Inge Braspenning, MSc.