Bachelor algemene pagina

Bedrijfscommunicatie en Digitale Media

Wil je je ontwikkelen tot een communicatie-expert die weet hoe je de interne en externe communicatie in bedrijven kunt analyseren en optimaliseren? Maar ook hoe je de allernieuwste mediavormen hierbij strategisch kunt inzetten? Dan is de specialisatie Bedrijfscommunicatie en Digitale Media (BDM) zeker iets voor jou. Als student BDM benader je communicatie- en informatievraagstukken vanuit een communicatieve, psychologische én multimediale invalshoek. Deze specialisatie is opgebouwd rondom de thema's interne communicatie, externe communicatie en digitale media.

Besluiten en motiveren

Als je werkzaam bent op het gebied van interne communicatie in organisaties, houd je je bezig met vraagstukken als: hoe komt een team tot een besluit? Hoe gedragen mensen zich in een conflictsituatie? En hoe kunnen leidinggevenden werknemers motiveren? Je verdiept je in allerlei aspecten van interpersoonlijke en groepscommunicatie. Daarnaast leer je hoe een bedrijf het beste haar kennis en informatie kan organiseren en presenteren.


Docent Dr. Per van der Wijst

"Communicatiespecialisten die hun inzicht in menselijke interactie kunnen aanvullen met up-to-date kennis en ervaring op mediagebied gaan het verschil maken. Zeker als ze daarbij ook grote hoeveelheden data kunnen analyseren; zoals een paar jaar aan social media-gedrag. Dat geldt voor marketing, crisiscommunicatie maar ook voor overheidscampagnes."


Data analyseren

Bij externe communicatie gaat het niet alleen om de marketing en reclame van de producten die een organisatie aanbiedt, maar ook om het beeld dat een organisatie uitstraalt. Hoe gaat een bedrijf bijvoorbeeld om met de media tijdens een ramp of crisis? Hoe reageert een bedrijf op klachten die via sociale media zijn verspreid? Je leert tijdens je studie grote hoeveelheden databestanden van diverse social media kanalen te selecteren en analyseren om snel te kunnen reageren zodat imagoschade beperkt blijft.

Gebruik digitale media

Door digitale ontwikkelingen worden het internet en andere nieuwe, vaak mobiele, media steeds belangrijker. Je houdt je daarom ook bezig met vraagstukken als: is nieuwsverspreiding via e-mail zinvol? En hoe kan je eigenlijk effectief onderhandelen per e-mail? In verschillende vakken zul je deze kennis opdoen en bijvoorbeeld ook leren hoe je digitale media kunt inzetten ten behoeve van een organisatie.