Carrièreperspectieven Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

Wanneer je het masterdiploma hebt behaald, ben je Master of Science Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG). Met dat diploma kun je aan de slag in een breed beroepsveld beroepenveld (Jeugdzorg, GGZ-instelling, onderwijs, particuliere praktijk, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking), of je kunt doorstromen naar een RINO-vervolgopleiding.

Je werkzaamheden als afgestudeerd basispsycholoog kunnen bestaan uit:

  • Het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en de begeleiding en/of behandeling van cliënten in diverse settings (bijv. GGZ-instelling, particuliere praktijk).
  • Ook beleidsfuncties, bijvoorbeeld op kwaliteitsafdelingen van zorginstellingen, of bij gemeenten of provincies behoren tot de mogelijkheden.
  • Het doen van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek.

Binnen het beroepsveld kun je als psycholoog o.a. bij de volgende instellingen werken:

  • GGZ-instellingen inclusief de verslavingszorg, eerstelijnspraktijken, de forensische zorg, de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, of waar klinische deeltijd- en ambulante behandelingen worden verzorgd voor kinderen, volwassenen en ouderen.
  • Intra-murale instellingen zoals psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), crisis- en opvangcentra.
  • Semi-murale instellingen als dagklinieken, opvanghuizen, bijzondere onderwijsinstellingen.

Ook bestaan er mogelijkheden voor psychologen in andere maatschappelijke sectoren, zoals het onderwijs, met name bij schoolbegeleidingsdiensten, het bedrijfsleven, het gevangeniswezen en gemeenten. In de genoemde zorginstellingen wordt vaak ook een registratie op grond van de post-doctorale GZ-opleiding gevraagd.

Of stroom door naar de vervolgopleiding tot Gezondheidspsycholoog, Klinisch (neuro) Psycholoog of Psychotherapeut

Ook kun je doorstromen naar de vervolgopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut of Klinisch (neuro) Psycholoog bij het RINO. Om in aanmerking te komen voor de sollicitatieprocedure voor een opleidingsplaats, moet je aantonen dat je een universitaire Masteropleiding Psychologie succesvol hebt afgerond. Tevens moet een aantal specifieke vakken op universitair niveau zijn getoetst. (www.rinogroep.nl)Alle masteropleidingen

Meer weten?