Management of Cultural Diversity

Leer hoe je de impact van globalisering op het samenwerken en samenleven kunt managen

Binnen de mastertrack Management of Cultural Diversity analyseer je culturele diversiteit in organisaties en bedrijven en op maatschappelijke terreinen zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de kunst- en cultuursector. Op basis van deze analyses formuleer je oplossingen en beleid gericht op het neutraliseren van risico's en het optimaal benutten van kansen.


Waarom Management of Cultural Diversity in Tilburg?

Multinationals bewegen over landsgrenzen heen en zijn qua personeel, samenwerkingsverbanden en afzetmarkten cultureel divers. Ook op maatschappelijke terreinen komen verschillende culturele identiteiten en wereldbeelden met elkaar in aanraking. Mensen hebben via digitale kanalen bovendien gemakkelijker toegang tot elkaar, fysieke afstand is niet langer een belemmering.

Deze globalisering betekent uitwisseling van mensen, beelden, symbolen, informatie, kapitaal en goederen. Dat opent deuren naar nieuwe kansen en mogelijkheden, maar kan ook als bedreigend worden ervaren en polarisatie en conflict in de hand werken.

Hoe speel je in op de kansen en uitdagingen die voortvloeien uit een toenemende culturele diversiteit?

Culturele diversiteit brengt zowel risico's als kansen met zich mee

  • Risico’s: denk aan miscommunicatie, polarisatie, conflicten en uitsluiting.
  • Kansen: denk aan andere ideeën en dienstverlening, aan nieuwe capaciteit en markten.

Deze risico's en kansen hangen samen met concrete vragen op het gebied van management en beleid, zoals:

  • Hoe worden het productieproces en de dienstverlening van een bedrijf beïnvloedt dat mensen van over de hele wereld in dienst heeft die met elkaar moeten communiceren en samenwerken op de werkvloer?
  • Wat voor taalbeleid is nodig om het communicatieproces en het leerproces te faciliteren op gemengde scholen waar ouders en leerlingen samenkomen met zeer diverse achtergronden?
  • Hebben mensen met verschillende etnische achtergronden op de arbeidsmarkt wel gelijke kansen? Zo niet, wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat zij wel gelijke kansen krijgen?
  • Wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat vluchtelingen een baan krijgen en in die baan goed kunnen functioneren?
  • Wat doet het met expats om met hun familie naar het buitenland te worden uitgezonden om daar hun bedrijf te vertegenwoordigen? Wat zijn de invloeden op hun welzijn?
  • Hoe kunnen we al dit soort uitdagingen managen?

Op een slimme manier inspelen op risico's en kansen die voortvloeien uit culturele diversiteit vraagt om management, beleid en interventie.

Verdiep je in deze onderwerpen en kom tot oplossingen voor managers en beleidsmakers

Effectief management en beleid vraagt om analyse, begrip en maatwerk waarbij rekening wordt gehouden met het geval, de plaats, de organisatie en het veld waarin de kwestie speelt.

Dat leer je in dit programma van experts: internationaal georiënteerde wetenschappers met expertise op diverse wetenschapsgebieden, actief in relevante onderzoeksprogramma’s.


Testimonial MCD Adib Abdulmajid

Alumnus Adib Abdulmajid

Founder and manager of ARA News agency
"During my daily work as manager of ARA News agency, I could never avoid the concepts I have learned during my study at Tilburg University; with a focus on how to manage cultural diversity in a bid to create the most harmonious and productive environment possible among people with different cultural backgrounds."


Management of Cultural Diversity in het kort

Taal Engels
StartEind augustus
Duur 12 maanden. Bekijk de
vakken en structuur van het programma
TitelMaster of Arts (MA)
Collegegeld Tarieven 2016/2017
Bachelors die toegang geven Beoordeeld op individuele basis.
Bekijk de toelatingseisen en aanmeldprocedure
Premaster Beschikbaar, in het Engels
Na je studie Voorbeelden van beroepen zijn: management consultant,
projectmedewerker, personeelsmanager, beleidsmedewerker,
human resource adviseur.
Meer over de beroepsmogelijkheden

Andere tracks binnen de master Kunst- en Cultuurwetenschappen


Alle masteropleidingen

Meer weten?