MSc Public Governance

Voorheen de master Bestuurskunde

Tijdens de internationale master Public Governance leer je politieke, economische en rechtsstatelijke uitgangspunten combineren in innovatief publiek beleid. Je ontwikkelt en vernieuwt strategieën voor complexe besturingsvragen; je smeedt coalities met bedrijven, burgers en organisaties; en houdt rekening met vergaande digitalisering en globalisering. Deze master bereidt je voor op strategische bestuurskundige posities bij overheden en in de publieke sector. Niet alleen in de verschillende bestuurslagen in Nederland, maar overal ter wereld.

Let op: Omdat de master Public Governance een Engelstalige master is, bieden we alleen deze pagina in het Nederlands aan. De overige informatie over dit programma is in het Engels.


Word expert op het gebied van prestatiegericht, innovatief en coöperatief publiek beleid

Overheidsorganisaties worden door burgers en de media steeds scherper aangesproken op wat ze presteren en het maatschappelijk resultaat dat ze met hun publieke beleid moeten neerzetten.

Voortdurende innovatie

Daarnaast dwingt een complexere maatschappelijke context en de opmars van digitalisering tot voortdurende innovatie: steden, maar ook netwerken van bedrijven en criminele netwerken, worden steeds meer ‘smart’. Voorbeelden hiervan:

  • De politie moet vermenging van onderwereld en bovenwereld in ondermijnende criminaliteit aanpakken.
  • Gemeenten moeten met gekrompen budgetten langdurige zorg voor hun burgers waarborgen en mensen zonder veel kansen toch aan het werk krijgen.
  • Woningcorporaties moeten weliswaar terug naar hun kerntaken, maar ook zorgen voor leefbare wijken.

Oplossingen voor maatschappelijke problemen zijn dan ook alleen mogelijk in coalities en netwerken met bedrijven, burgers en andere publieke organisaties.

Bestuurskundige grenzen verdwijnen

Bovendien zijn problemen als gevolg van globalisering per definitie steeds vaker lokaal, nationaal én globaal:

  • Conflicten in het Midden-Oosten leiden tot radicalisering en soms terreurdreiging in Nederlandse steden.
  • De in Tilburg geproduceerde cannabis is vooral voor de export in transnationale criminele netwerken.
  • Een toegankelijk toeslagensysteem is vanuit de dienstverlening aan burgers goed, maar biedt buitenlandse fraudeurs ruimte.

De master Public Governance geeft je de bagage om deze pittige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Waarom de Master Public Governance in Tilburg?

Kijk over meerdere specialismen en landsgrenzen heen

  • Combineer economische, juridische en bestuurskundige perspectieven in bestuurskundig beleid waarbij je over meerdere specialismen en landsgrenzen heen kijkt.
  • De focus van de master ligt op het ontwikkelen en vernieuwen van strategieën voor complexe besturingsvragen. Enkele vakken worden in samenwerking met andere opleidingen in het buitenland aangeboden.

Sterke koppeling tussen theorie en beroepspraktijk

  • Spar met wetenschappers én professionals uit het veld en kom tot innovatieve strategieën voor het oplossen van hedendaagse bestuursproblemen.
  • Tijdens de Governance Clinic breng je de theorie gelijk in de praktijk en leer je de vaardigheden om op strategisch niveau uit de voeten te kunnen in een lokale, regionale en internationale context. Hierdoor ben je goed voorbereid op bestuurlijke en managementposities.

De master Public Governance in het kort

TaalEngels
StartEind augustus of eind januari
DuurEen jaar (12 maanden).
Bekijk de vakken en structuur van het programma
TitelMaster of Science (MSc)
PremasterJa, voor hbo’ers en wo-bachelors
Bachelors met de beste aansluitingUniversitaire bachelor in Bestuurskunde,
Politieke wetenschappen, Global Law, Economie
of Liberals Arts and Sciences.
Voor overige bachelors wordt de toelating
op individuele basis bekeken.
Bekijk de toelatingseisen en inschrijfprocedure.
Na je afstuderenManagement en bestuur in de publieke sector,
zowel in het binnenland als in het buitenland.
Meer over de carrièreperspectieven
Deadline Februari 2018 intake: 1 januari 2018
September 2018 intake: 1 augustus 2018


Alle masteropleidingen

Meer weten?