Theologie

Wil jij graag een rol van betekenis spelen voor mensen die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning? Wil je na je opleiding werken als geestelijk verzorger binnen een zorginstelling, het leger of het gevangeniswezen? Of wil je aan het werk als pastoraal werker of priester binnen een parochie? Kies dan voor de driejarige beroepsgerichte master Theologie aan Tilburg University.

Specialiseer je in een functie binnen een parochie, of als geestelijk verzorger

In de master verdiep je je in verschillende theologische- en aanverwante disciplines zoals filosofie en sociale wetenschappen. Daarnaast kies je voor één van de twee uitstroomprofielen:

  • Parochiepastoraat, gericht op een functie binnen een parochie.
  • Geestelijke verzorging, gericht op een functie als geestelijk verzorger.

Binnen je uitstroomprofiel volg je beroepsgerichte vakken en loop je stage. Je sluit je master Theologie af met het schrijven van een masterthesis. 

Theologie studeren kan in voltijd en deeltijd

De master Theologie is in voltijd en in deeltijd te volgen, in beide gevallen behaal je in totaal 180 ECTS aan studiepunten. In voltijd duurt de opleiding drie jaar, in deeltijd vijf jaar.

Aantrekkelijk collegegeldtarief

Voor de masteropleiding Theologie is het instellingstarief gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, de opleiding Theologie goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. Het collegegeld voor het collegejaar 2018-2019 bedraagt €2.060. Op de pagina Collegegeld kun je terecht voor meer informatie omtrent de tarieven en uitzonderingsregelingen.

Locatie Utrecht

TST Utrecht

Tilburg School of Catholic Theology heeft twee onderwijslocaties: Tilburg en Utrecht. In het eerste en derde jaar van de master Theologie volg je colleges op de onderwijslocatie in Utrecht. Het tweede jaar van de opleiding vindt plaats in Tilburg. Het tweede jaar is een stagejaar, dus het aantal colleges dat je in Tilburg volgt is beperkt.


De master Theologie in het kort

Taal Nederlands
Start September
Duur Drie jaar voltijd, vijf jaar deeltijd
Bekijk de programmastructuur en de vakken
Titel Master of Arts in Theology
Tarieven collegegeld €2.060 in 2018-2019
Meer informatie vind je op de pagina Collegegeld
Croho 60257
Bachelors die direct toegang geven Bachelor Theologie
Bekijk de toelatingseisen en inschrijfprocedure
Premaster Beschikbaar
Deeltijd Beschikbaar
Na je studie Een functie binnen een parochie,
geestelijk verzorger, journalist, welzijnswerker,
beleidsmedewerker, promovendus, leraar
Meer over de beroepsperspectieven
Bijzonderheden De colleges vinden zowel in
Utrecht als in Tilburg plaats


Alle masteropleidingen

Meer weten?