Students walking in the Koopmans building

Brabantdag

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Blackbox, Esplanade Building

Het doel van de ‘Brabantdag’ is om verschillende generaties bijeen te brengen, om vervolgens het gesprek over cultuur en taal met elkaar aan te gaan. De planning beslaat een plenaire sessie bestaande uit vier sprekers (Jos Swanenberg, Angela Veltman, Kristel Doreleijers en Arnoud-Jan Bijsterveld), een Brabantse Markt met verschillende educatieve, informatieve en interactieve kraampjes, een netwerk-borrel, en poëzie/muziek.

Dit evenement vindt zijn oorsprong in een onderzoek naar de Brabantse identiteit en taalgebruik dat vorig jaar is uitgevoerd door een groep studenten van het Outreaching Honors Program. 

Programma

 • 13.00 uur - Ontvangst en Registratie
 • 13.30 uur - Opening Brabantdag
 • 13.45 uur - Prof. dr. Jos Swanenberg & Bram van Beurden: 'Het Brabants' bestaat dat wel?
  Zij zullen ingaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de dialecten in Noord-Brabant en hoe die verband houden met de Brabantse cultuur en geschiedenis. Daarbij hebben ze speciale aandacht voor de veranderingen in het taalgebruik en het verschuiven van een van de belangrijkste dialectgrenzen in onze provincie.
 • 14.30 uur - Angela Veltman: De status en prestige van het Brabants en hoe politiek beleid dit kan veranderen.
  Onderzoekt in haar scriptie de status en het prestige van het Brabants en hoe politiek beleid dit kan veranderen. Het Brabants lijkt steeds minder te worden gesproken en een slecht imago te hebben. Maar is dat wel echt zo? En is er politiek beleid nodig om dit te verbeteren? Zo ja, wat voor beleid zou dan passend zijn? Angela geeft u een inkijkje in haar bevindingen.
 • 14.45 uur - Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld: Zóó is Brabant.
  Regionalisme – simpel gezegd nationalisme op regionaal niveau – is ouder dan vandaag. Vanaf de negentiende eeuw hebben we in Europa verschillende golven van regionalisme gezien. Noord-Brabant is daar een mooi voorbeeld van. Ook nu nog neemt regionalisme uiteenlopende vormen aan: er zijn regio’s die zich vooral op zichzelf richten en uitgaan van ‘eigen volk eerst’. Maar er zijn ook regio’s die de voordelen van globalisering proberen te verzoenen met een sterke regionale identiteit. Dat laatste noemen we ‘glocalisering’. De verschillende vormen van ‘oud’ en ‘nieuw’ regionalisme zullen in deze presentatie aan bod komen!
 • 15.30 uur - Muzikaal intermezzo door Hein Augustijn
 • 15.45 uur - PHD kandidaat Kristel Doreleijers: Soms sluipt het dialect er toch nog in!
  Hoe kunnen we hedendaagse dialectverandering in Noord-Brabant begrijpen? In Noord-Brabant groeien steeds minder jongeren op met een dialect als thuistaal. Dat heeft gevolgen voor hun Brabantse taalgebruik, dat duidelijk afwijkt van dat van oudere Brabanders. In haar promotieonderzoek bestudeert ze hedendaagse dialectveranderingen aan de hand van spraakopnamen, oordelen van sprekers, interviews, focusgroepen en berichten op sociale media. In haar lezing laat ze zien hoe we de hedendaagse dialectverandering in Noord-Brabant pas goed kunnen begrijpen als we dialectkenmerken niet in isolatie bestuderen, maar juist als onderdeel van een dynamische 'taal culturele' praktijk.
 • 16.30 uur - Brabantse Markt en borrel (Met o.a. de Berregse Kamer, de Brabant-Collectie, en Stichting Tilburgse Taol).

Meer informatie en aanmelden