News and events Tilburg University

Dies Natalis 2020

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Dies Natalis

Op donderdag 19 november vierde Tilburg University haar 93ste Dies Natalis. De ceremonie is hieronder terug te kijken.

Transition in Academia

Het thema van deze Dies Natalis was Transition in Academia. Actuele gebeurtenissen vragen om een aanpak van wereldwijde, nationale en regionale kwesties. Meer dan ooit is het onze plicht als universiteit onze centrale missie – Understanding Society – ten volle te realiseren. Onze samenleving wordt momenteel in meerdere opzichten zwaar op de proef gesteld. Een minuscuul virus stelt ons voor de uitdaging fundamentele vragen over onze gezamenlijke toekomst – een toekomst van transities – onder ogen te zien.

Transitie van het rectoraat

Dit jaar stond de transitie van het rectoraat centraal. We namen afscheid van professor Klaas Sijtsma als vertrekkend Rector Magnificus en verwelkomenden professor Wim van de Donk, die de functie van Rector Magnificus aanvaarde. Professor Jantine Schuit werd benoemd tot vice-Rector Magnificus.

schuit
rectoraatswissel

Afscheid van Rector Magnificus Klaas Sijtsma

Vertrekkend Rector Magnificus Klaas Sijtsma sprak over onder meer het belang van het gezamenlijke VSNU-project Erkennen en Waarderen. Dit project tekent een welhaast ongekende transitie in de erkenning van en waardering voor de uiteenlopende aspecten van het werken aan een Nederlandse universiteit en behelst niet minder dan een academische cultuuromslag. Tilburg University levert een actieve bijdrage aan deze nationale omwenteling. Professor Sijtsma's laatste handeling als Rector Magnificus was het onthullen van de portretten van onze vroegere en huidige vrouwelijke hoogleraren.

berden

Keynote door professor Bart Berden 

De keynote werd gegeven door professor Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg. Hij sprak over de samenwerking tussen ziekenhuis en universiteit in het licht van het regionale samenwerkingsverband en de overdracht van academische kennis.

Het internationaal vermaarde koor Cappella Pratensis zette deze Dies Natalis luister bij door het lied Ubi Caritas ten gehore te brengen.

Professor Wim van de Donk 33ste Rector Magnificus

Uiteindelijk aanvaardde professor Wim van de Donk zijn benoeming tot 33ste Rector Magnificus van Tilburg University. Hij sprak spreken over hoe in het nieuwe academische decennium onze notie van wat een universiteit is, en onze universiteit in het bijzonder, zal worden uitgedaagd en gevormd.

Donk