Tilburg University Cobbenhagen building

Cobbenhagen building (C building)

Openingstijden in verband met coronavirus

Bezoekadres

Postadres

Warandelaan 2 Postbus 90153
5037 AB Tilburg 5000 LE Tilburg

Openingstijden

Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 - 22.30 uur. In het weekend gesloten.

De hoofdingang van Cobbenhagen building, de Koninginne-ingang, is te bereiken via het looppad vanaf de Hogeschoollaan. Daarnaast kun je gebruik maken van ingang bij de kleine foyer.  Deze is te bereiken via de parkeerplaats Warande.

* Cobbenhagen is voor mindervaliden alleen te bereiken via de glazen gang vanuit Koopmans. Beveiliging zal deze voor hen openen. Men kan de beveiliging bellen als zij bij de toegang tot de glazen gang zijn. Telefoonnummer: 013 – 466 3000.

In dit gebouw zijn de volgende diensten en faciliteiten te vinden:

Rijksmonument

Het Cobbenhagen gebouw van Tilburg University heeft sinds 9 april 2015 de status van rijksmonument. Tilburg telt nu in totaal vijf gebouwen uit de naoorlogse periode met deze status.

Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of doordat zij een belangrijke plaats innemen binnen de geschiedenis van Nederland. Nederland telt ruim 60.000 rijksmonumenten. Voor werkzaamheden aan een rijksmonument is vaak een vergunning vereist om het cultuur historische karakter van het pand te waarborgen.

Tilburg University ziet de rijksmonumentenstatus als een kroon op de zorgvuldigheid van de recente renovatie van het Cobbenhagen gebouw waarbij de oude historische waarden weer naar voren gehaald zijn.

Architectuur Cobbenhagengebouw

Het naar Nederlandse maatstaven opvallend monumentaal opgezette hoofdgebouw stelt zich bescheiden op. Als landhuis ligt het in een bosrijke omgeving. Met de later toegevoegde hoogbouw kreeg het universiteitscomplex meer zichtbaarheid. Het gebouw is opgezet als een lange wandeling vol afwisselende ervaringen. Kloostergangen, bijzondere patio's en licht dat op verschillende manieren binnenvalt, zijn kenmerkend voor het gebouw. Het bijzondere aan het ontwerp van architect Jos Bedaux is dat alle hoofdruimten (aula, collegezalen) los van de gevel zijn gehouden. Patio's en zalen zijn vrij geordend binnen de gebouwomtrek, alle ruimten daaromheen vloeien in elkaar over zonder onderscheid tussen gang of foyer.

Duurzaamheid Cobbenhagengebouw

In 2012 is het gebouw gerenoveerd, waarbij duurzaamheid voorop stond. Er zijn grote stappen gemaakt in energiebesparing. Daglichtregeling, waterzuinige systemen op de toiletten, dubbelglas rondom de binnentuin, aanwezigheidsdetectie en ledverlichting maken een groot verschil. Het dak is bedekt met sedumbeplanting. Dit zorgt voor betere isolatie in zomer en winter, betere afvoer van regenwater en het draagt bij aan de natuurlijke diversiteit doordat de leefomgeving van dieren en planten wordt vergroot.

Rector Magnificus 1932-1933: Dr. M.J.H. Cobbenhagen

Het Cobbenhagengebouw dankt zijn naam aan een van de grondleggers van de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool, de voorloper van Tilburg University, priesterwetenschapper Martinus Cobbenhagen. Van 1929 tot 1954 was Cobbenhagen hoogleraar algemene leer en geschiedenis van de economie. Hij drukt in die jaren een sterk stempel op onze economische opleiding. Als eerste in Nederland draagt Cobbenhagen de opvatting uit dat economiebeoefening en ethiek bij elkaar horen. Tot op de dag van vandaag geldt dat besef als een van de fundamenten van de identiteit van onze universiteit.

Bekijk de plattegrond van de campus

Bekijk hoe je de campus kunt bereiken of plan je route in Google Maps