News and events Tilburg University

Bijeenkomst voor onderzoekers met interesse in het Programma Brede Welvaart

Datum: Tijd: 15:30 Locatie: M1003 (Montesquieu building)

Wil je meebouwen aan het Universiteitsbrede Programma Brede Welvaart en heb je interesse om samen met partners maatschappelijke impact te creëren? Kom dan naar de bijeenkomst op 10 juli voor onderzoekers van Tilburg University en ontvang meer informatie over wat de werkplaats is en kan betekenen.

Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen

Hopelijk heb je al gehoord van de Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen van Tilburg University. Zo'n werkplaats is een langdurige samenwerking tussen een multidisciplinaire groep van onderzoekers van de universiteit en verschillende maatschappelijke partners, gericht op het creëren van gedeelde en duurzame welvaart. Samen willen ze maatschappelijke impact creëren op maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, het hervormen van de arbeidsmarkt, het verbeteren van de gezondheid en het bestrijden van armoede.  

Brede Welvaart gaat verder dan economische ontwikkelingen

Het Programma Brede Welvaart richt zich specifiek op economische ontwikkeling voorbij het bbp. Hoe kunnen we economisch beleid en besluitvorming zo meten, monitoren en sturen dat het meer rekening houdt met ecologische en sociale aspecten van welvaart en vooruitgang? Voorlopig hebben we in een eerste sessie met partners verschillende onderzoekslijnen uitgezet. De eerste schets richt zich op het verkennen van sturing voor welzijn en vooruitgang via vier thema's:

  1. Impactmonitoring
  2. Ondernemerschap
  3. Instituties
  4. Netwerkgovernance

Bijeenkomst voor onderzoekers van Tilburg University

Het Programma Brede Welvaart organiseert op maandag 10 juli van 15:30 tot 17:00 uur in M1003 een bijeenkomst voor onderzoekers die hierin geïnteresseerd zijn. Tijdens de bijeenkomst geven we meer informatie over de werkplaats en de mogelijkheden die het kan bieden, zoals:  

  • Mogelijkheden om samen met partners onderzoeksprojecten te leiden/deel te nemen aan onderzoeksprojecten   

  • De mogelijkheid om met onderzoek extra impact op de samenleving te creëren   

  • Een onderzoeksgemeenschap buiten de grenzen van je eigen discipline en school  

  • Toegang tot een partner-netwerk en data 

  • Verrijking van het onderwijs, bijvoorbeeld door partners te betrekken bij lezingen, scripties en stages 

  • Subsidiemogelijkheden 

Het heeft veel voordelen om je nu aan te sluiten bij de onderzoeksgemeenschap, omdat je nu kunt meebouwen aan de werkplaats en (potentiële) partners kunt gaan betrekken bij je onderzoek. We zijn benieuwd naar jouw ideeën als het gaat om het vergroten van welzijn en co-creatie met partnerorganisaties.   

Organisatie 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Programma Brede Welvaart en voorgezeten door Prof. Lex Meijdam en Prof. Joks Janssen, de academische trekkers van de werkplaats. 

Contact

Heb je vragen over de bijeenkomst of over het Programma Brede Welvaart , neem dan contact op met Michelle te Veldhuis, projectmanager van de werkplaats.