Studenten naast elkaar

Academische Werkplaats (Be)sturen op Brede Welvaart

Bedrijven, bestuurders en beleidsmakers willen factoren zoals gezondheid, welzijn en klimaat steeds zwaarder laten meewegen in hun besluitvorming. De roep om te sturen op brede welvaart klinkt steeds luider, maar hoe kom je van ambitie tot actie en van concept naar praktijk? In de Academische Werkplaats (Be)sturen op Brede Welvaart bundelen universiteit en praktijk hun krachten om een bijdrage te leveren aan de complexe sturingsvraag die publieke en private organisaties bezig houdt.

Richtinggevend kompas bij de uitvoering van brede welvaart

Bij brede welvaart draait het om een goede balans van economie, ecologie en samenleving, hier en nu, maar ook later en elders. De toepassing van dit brede welvaartsperspectief roept in de nationale, regionale en lokale beleids- en bestuurspraktijk nog de nodige vragen op. De Academische Werkplaats (Be)sturen op Brede Welvaart richt zich op de sturingsvragen die spelen bij het bevorderen van brede welvaart. Het doel van de academische werkplaats is om handelingsperspectief en een richtinggevend kompas te bieden aan diegenen die de grote maatschappelijke transities mee tot uitvoering brengen. 

(be)sturen op brede welvaart

Samenwerken

In de Academische Werkplaats (Be)sturen op Brede Welvaart werken wetenschappers van Tilburg University vanuit uiteenlopende disciplines samen met partners om in co-creatie wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, te verspreiden en te implementeren gericht op de vraag op welke wijze publieke en private organisaties beter kunnen (be)sturen richting brede welvaart. 

Academische Trekkers

Contact