Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie D.S.R. Jarman MSc

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Aula

Social network analysis and festival relationships: personal, organisational and strategic connections

Samenvatting

In de wereld van festivals en creatieve gemeenschappen zijn relaties belangrijk. Festivalmanagers en -producenten begrijpen de overlappende banden, zowel professioneel als privé, tussen hun collega's. Freelancers en afgestudeerden die hun carrière ontwikkelen, weten dat kansen kunnen ontstaan via persoonlijke connecties. Het toekomstige succes van hele festivalorganisaties kan afhangen van het smeden, onderhouden en benutten van banden met medewerkers, leveranciers en bondgenoten. De academische literatuur op het gebied van festivalstudies heeft getracht de interpersoonlijke dimensie van deze evenementen beter te begrijpen, vanuit verschillende conceptuele standpunten, in een waaier van contexten. In deze festivalomgeving blijft er echter een kans, zo niet een noodzaak, om de plaats van op netwerken gebaseerde onderzoeksmethoden en -perspectieven te bepalen in de ontwikkeling van academische en industriële opvattingen over sociale relaties. Netwerken liggen aan de basis van deze connecties en gemeenschappen, van eenvoudige banden tussen twee mensen, tot complexe webben die honderden individuen, podia, uitvoerende gezelschappen, toeleveringsketens en publieksleden omvatten.

Dit boek is een antwoord op de situatie, een antwoord op de onderzoeksvraag: "Wat kan sociale netwerkanalyse, en een netwerk georiënteerd perspectief, bijdragen aan het begrijpen van de relaties binnen festival- en creatieve gemeenschappen?" Het werk heeft ook persoonlijke betekenis voor de auteur, die voorheen werkzaam was binnen de creatieve industrie, en nu studenten International Festival & Event Management doceert aan de Edinburgh Napier University, in Schotland. Een belangrijke uitdaging bij het schrijven van dit boek was om aan te tonen dat een instinctieve algemene waardering van hoe belangrijk festivalnetwerken zijn, in feite onderzocht, geïllustreerd en besproken kan worden. Een reeks projecten heeft hiertoe bijgedragen, waarbij verschillende benaderingen van sociale netwerkanalyse werden gebruikt, in een reeks contexten. Enquêtes verzamelden gegevens van mensen binnen organisaties, die werden geïllustreerd aan de hand van netwerkdiagrammen en statistische analyse door gespecialiseerde software. Interviews werden ook gebruikt om persoonlijke verhalen en ervaringen van een genetwerkt leven aan het licht te brengen. Dit boek is een van de meest uitgebreide pogingen om verschillende vormen van sociale netwerkanalyse toe te passen in de festival- en creatieve gemeenschappen.

Een van de belangrijkste conclusies is dat sociale netwerkanalyse de flexibiliteit heeft om individuele verhalen en ervaringen te presenteren, te midden van een groter geheel van verbindingen die verder reiken dan het zicht van een enkele persoon. Het boek laat zien dat een beter begrip van netwerken kan helpen om ander academisch onderzoek te onderbouwen, zoals onderzoek dat zich richt op groepen belanghebbenden, sociaal kapitaal, het belang van plaats en de netwerksamenleving. Er zijn ook voordelen voor degenen die in deze genetwerkte gemeenschappen wonen en werken, aangezien dit boek gebaseerd is op kritisch-realistisch doctoraatswerk dat een "emancipatoire" dimensie heeft: als mensen beter geïnformeerd zijn over hun sociale positie en mogelijkheden, zijn ze in een sterkere positie om voordelige levenskeuzes te maken. Ten slotte presenteert dit boek argumenten voor een "netwerktheorie van festivals", om aan te tonen hoe het werk de ontwikkeling, het beheer, de ervaring en het begrip van deze evenementen kan informeren.

De belangrijkste aanbevelingen die uit dit werk naar voren komen, vallen uiteen in twee categorieën. Ten eerste kan academisch gezien meer gebruik van sociale netwerkanalyse het werk in nieuwe contexten ondersteunen en inspireren en zo toekomstige onderzoeksmogelijkheden openen, zoals een focus op netwerkstromen en op netwerkstructuren.

Ten tweede, voor de festival- en evenementenindustrie, kunnen managers die een beter inzicht hebben in de sociale netwerken van hun organisaties, beter geïnformeerde beslissingen nemen over rekrutering, opleiding, teamontwikkeling, toewijzing van middelen, creatieve ontwikkeling, en hun banden met externe belanghebbenden. De relatie tussen het organische sociale netwerk van een organisatie aan de ene kant en de formele hiërarchieën en afdelingen aan de andere kant, blijft vaak verborgen, maar kan zeer onthullend en van strategisch voordeel zijn. Iedereen die een carrière in festivals nastreeft, wordt aangeraden manieren te vinden om te waarderen wat hun netwerk te bieden heeft, en te overwegen hoe ze hun connecties kunnen gebruiken ten voordele van iedereen.

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream