Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie E.B. Koster

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

The relevance of holistic healthcare. Patient-reported quality of care in Anthroposophic and Integrative Medicine.

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula (ingang via Koopmans building)
  • Promotor:  prof. dr. D. Delnoij
  • Copromotor: dr. E.W. Baars

Samenvatting onderzoek:

De door patiënten gerapporteerde kwaliteit van antroposofische zorg is goed en antroposofische huisartsenzorg wordt zelfs iets hoger gewaardeerd dan reguliere huisartsenzorg. Patiënten waarderen de persoonsgerichte en holistische benadering. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen. Mensen die gebruik maken van antroposofische zorg zijn vaker vrouw, ouder in leeftijd, en ze hebben een hoger opleidingsniveau en gezondere leefstijl. Patiënten vinden het belangrijk dat zij op een holistische manier behandeld worden, dat wil zeggen, dat ze als mens in zijn geheel gezien en behandeld worden, passend bij hun eigen leven. Daarnaast hechten zij waarde aan autonomie, een goede relatie met de zorgverlener, het zoeken naar betekenis van ziekte en gezondheid in hun leven, aandacht voor het zelf-herstellend vermogen en aan natuurlijke behandelingen. 

Dit proefschrift draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van antroposofische gezondheidszorg. Het biedt handvatten voor het meten van de door patiënten ervaren kwaliteit van deze zorg